Steunbetuiging voor Fort aan den Hoek van Holland

Fort Hoek van Holland

Met ergernis heeft het bestuur van het Genootschap Oud-Westland kennis genomen van het feit dat de Stichting Fort aan den Hoek van Holland per 1 augustus a.s. het fort moet verlaten. Dit naar aanleiding van een besluit van het Rotterdamse College van burgemeester & wethouders. Ook een poging om nog wat tijd te winnen via de rechter  – die de gemeente in het gelijk stelde – haalde niets uit.

Genootschap Oud-Westland heeft haar ergernis gedeeld met het bestuur van de stichting en stelt tot haar spijt vast dat ook zij niet in staat is dit besluit van de gemeente Rotterdam tegen te houden. Aan het bestuur van de stichting heeft zij onderstaande brief gestuurd.


Geacht bestuur,

Uw informatie over de besluitvorming van het Rotterdams college heeft ook bij ons bestuur tot ergernis geleid. Hoe kan een gemeentebestuur zo met uw organisatie en met al die vrijwilligers omgaan! Terwijl datzelfde Rotterdam recent in de pers zo hoog opgeeft van de cultuur die zo gekoesterd en uigebouwd moet worden. Want Rotterdam onderscheidt zich toch van Amsterdam en Den Haag, zo luidt het credo. Wij leven met u mee en voelen de culturele verwantschap die tussen Hok van Holland en het Westland bestaat. Ook wij kunnen deze actie van Rotterdam helaas niet tegenhouden. Mochten wij in de toekomst verder met u kunnen meeleven dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

W.van den Bos Czn (voorzitter) en L.M. Valstar (secretaris)

 

Steunbetuiging voor Fort aan den Hoek van Holland