Oud-Westlandprijs

Het Genootschap Oud-Westland heeft een prijs ingesteld die zal worden toegekend aan een persoon, groep personen of instelling die zich heeft ingespannen voor het in stand houden, onderzoeken of onder de aandacht van het publiek brengen van de Westlandse geschiedenis en/of het Westlandse historisch erfgoed.

Dat klinkt duur en deftig. Maar wat moet je nou precies gedaan hebben om voor deze prijs in aanmerking te komen?

 • Schrijven van een scriptie, manuscript of boek over de Westlandse geschiedenis;
 • Inzet voor behoud, restauratie, (re-)constructie van een (deel van een) monumentaal gebouw
 • Of de aanwijzing tot rijks- of gemeentelijk monument;
 • Regelmatige publicatie van een historische rubriek in de krant;
 • Oprichten van een historische vereniging of werkgroep;
 • Opzetten en bijhouden van een speciale historische website of bijhouden van een weblog;
 • Aanleggen en onderhouden van een belangwekkende verzameling;
 • Samenstellen van een tentoonstelling, historische route of speurtocht;
 • Ontwikkelen van lesprogramma’s of schoolproject m.b.t. de Westlandse geschiedenis
 • Ontwikkelen van een theaterprogramma

Je ziet, je hoeft geen historicus of bekend schrijver te zijn om voor deze prijs in aanmerking te komen. Je hoeft ook niet volwassen te zijn om aan de wedstrijd mee te mogen doen; ook leerlingen van Westlandse scholen kunnen meedoen. Het is geen harde voorwaarde meer dat de inzending betrekking heeft op de afgelopen twee jaar. Wel is het een absoluut vereiste dat de inzending niet van beroepskrachten afkomstig is. Uitgesloten van deelname zijn inzendingen, waaraan een professionele of financiële opdracht ten grondslag ligt.

Wat is de prijs?

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500 en een oorkonde, die zullen worden uitgereikt tijdens een speciale bijeenkomst van het Genootschap Oud Westland

Aanmelden

De voorwaarden en spelregels rond de Oud-Westlandprijs vindt u hier.
Iedereen kan kandidaten voordragen. Kandidaten kunnen door zichzelf maar ook door anderen worden voorgedragen. Nadere details kunt u vinden in  Oproep nominaties Oud-Westland Prijs 2022

Voordrachten kunnen tot uiterlijk 30 juni 2022 worden gestuurd naar de secretaris van het Genootschap Oud-Westland: secretaris@oudwestland.nl.

Overzicht Oud-Westlandprijs: winnaars en genomineerden

2013

De jury bestaande uit Thomas van Straalen, Jan Willem v.d. Beukel, Ton Immerzeel en Jan Buskes ontving 24 voordrachten. Hieruit werden de volgende drie genomineerd:

 1. Stichting vrienden van het Lambertuskerkje onder voorzitterschap van Nic Sosef.
 2. Martha Barendse voor het boek “Herinneringen achter glas”.
 3. Koos van Leeuwen voor zijn verdienste de kennis van de Westlandse geschiedenis in woord en geschrift te verbreiden.

De Oud-Westlandprijs 2013  werd toegekend aan Koos van Leeuwen. De uitgebreide toelichting is te vinden in de rubriek Oud-Westlandprijs 2013 zoals deze is verschenen in het Historisch Jaarboek Westland 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 2015

De jury, bestaande uit Piet van der Valk, Thomas van Straalen, Jan-Willem van den Beukel en Ton Immerzeel hebben de volgende drie kandidaten genomineerd:

 1. Krijn van Dijk voor geschiedbeschrijving van het Westland in brede zin, inzet voor het Genootschap Oud-Westland, start van het Lierse museum de Timmerwerf.
 2. Aad van Holstein voor de hoogfrequente stroom van artikelen die hij, ondanks zijn leeftijd en ogenschijnlijk met het grootste gemak, iedere week – na zorgvuldige voorbereiding – weer bij het AD aanlevert.
 3. Jacques Moerman voor Het boek over ‘t Woudt en de daaraan gerelateerde activiteiten die ertoe hebben bijgedragen dat de geschiedenis van ‘t Woudt levend blijft.

De Oud-Westlandprijs 2015 is toegekend aan Jacques Moerman. De uitgebreide toelichting is te vinden in de rubriek Oud-Westlandprijs 2015 zoals deze is verschenen in het Historisch Jaarboek Westland 2015.

 

 

 

 

 

 

2017

De jury van de Oud-Westlandprijs bestaande uit Ton Immerzeel, Jan-Willem van den Beukel, Jolanda Faber en Piet van der Valk heeft uit de voordracht van 12 kandidaten de volgende drie genomineerd:

 1. Aart van den Berg voor de door hem geschreven 4-mei-voorstelling ‘Oorlogsdagboek van Jeane Zwinkels’, opgevoerd in Theater De Naald 2013, omgebouwd naar een schoolvoorstelling, geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool.
 2. Website ‘De Westlandkaart’ als groeikaart van de streek Het Westland met als uitvoerenden Jan den Hoed, G. Poot, Jan Buskes, Henk Groenendaal
 3. Marcel IJsselstijn en Yvonne van Mil met het boek ‘Atlas van het Westland’.

De Oud-Westlandprijs 2017 werd toegekend aan Marcel IJsselstijn en Yvonne van Mil. De uitgebreide toelichting is te vinden in de rubriek Oud-Westlandprijs 2017 zoals deze is verschenen in het Historisch Jaarboek Westland 2018.

 

 

 

 

 

 

2020

De jury van de Oud-Westlandprijs 2020 bestond uit Peter Bouwer (monumentenzorg en historisch erfgoed), Jan Peter Diepersloot (boekenspecialist), Michiel Kruijthof (archeoloog) en Adri van Vliet (maritiem-historicus/archivaris). Namens de jury deed Adri van Vliet de presentatie van de inzendingen, de genomineerden en de prijswinnaar. In totaal zijn er veertien voordrachten ingestuurd. Uit deze aanmeldingen selecteerde de jury unaniem drie kandidaten die in aanmerking kwamen voor de toekenning van de Oud-Westlandprijs 2020 en koos uit dit drietal de uiteindelijke winnaar.

De drie geselecteerde kandidaten die in aanmerking kwamen voor de toekenning van de Oud-Westlandprijs 2020 waren:

 • Jan Willem van den Beukel

Als docent geschiedenis, verbonden aan de Interconfessionele Scholengemeenschap Westland gevestigd te Naaldwijk, heeft hij zich tijdens de afgelopen periode in de aanloop naar de herdenking van 75-jaar bevrijding enorm ingezet om de Tweede Wereldoorlog bij velen (en dan vooral bij jongeren) weer op het netvlies te krijgen. Met name zijn recent verschenen publicatie Bezetting en bevrijding van het Westland 1940-1945 is het vermelden waard. Daarnaast waardeert de jury hem als een promotor van de geschiedenis van het Westland in het algemeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Leo van den Ende

Hij heeft zich als vrijwilliger jarenlang ingezet voor het behoud van monumenten in de voormalige gemeente Monster en heeft als onderzoeker de geschiedenis van Monster en Ter Heijde gepromoot (met artikelen, bijdragen aan de WOS etc.). Daarnaast is hij als bestuurder actief in de werkgroep Oud-Monster, bij het Westlands Museum, voorzitter van de Historische Vereniging Monster-Ter Heijde, mede-initiatiefnemer van het Kunstmuseum Westland en voorzitter van de redactie van het Historisch Jaarboek Westland. Tevens heeft hij onlangs  het boek Brieven aan Theresia Allebé (1823-1901)” gepubliceerd, voortbouwend op zijn interesse in de Herckenrath familie, bewoners van Geerbron.

 • Gré Ruigrok

Zij heeft zich tot nu toe al jarenlang onverschrokken ingezet voor het behoud van het rijksmonument de Boerderij De Vlietwoning aan de Burgemeester Elzenweg 45 te Naaldwijk. Het is de oudste boerderij van het Westland die voorzien is van een herenkamer met schouw en wordt als een voorloper van de buitenplaatsen beschouwd.

 

 

 

 

 

De jury kende prijs aan Leo van den Ende toe vanwege zijn jarenlange inzet voor de geschiedenis van het Westland en die van Monster in het bijzonder. Zijn werk kenmerkt zich door uitstekend bronnenonderzoek. Met zijn talrijke populair wetenschappelijke publicaties bereikt hij een breed publiek.

Daarom is de prijs op 25 november 2020 tijdens een webinar symbolisch overhandigd. Aansluitend verzorgde Leo van den Ende een korte voordracht over enkele bewoners van de Monsterse buitenplaats Geerbron.