Oud-Westlandprijs

Het Genootschap Oud-Westland heeft een prijs ingesteld die zal worden toegekend aan een persoon, groep personen of instelling die zich heeft ingespannen voor het in stand houden, onderzoeken of onder de aandacht van het publiek brengen van de Westlandse geschiedenis en/of het Westlandse historisch erfgoed.

Dat klinkt duur en deftig. Maar wat moet je nou precies gedaan hebben om voor deze prijs in aanmerking te komen?

  • Schrijven van een scriptie, manuscript of boek over de Westlandse geschiedenis;
  • Inzet voor behoud, restauratie, (re-)constructie van een (deel van een) monumentaal gebouw
  • Of de aanwijzing tot rijks- of gemeentelijk monument;
  • Regelmatige publicatie van een historische rubriek in de krant;
  • Oprichten van een historische vereniging of werkgroep;
  • Opzetten en bijhouden van een speciale historische website of bijhouden van een weblog;
  • Aanleggen en onderhouden van een belangwekkende verzameling;
  • Samenstellen van een tentoonstelling, historische route of speurtocht;
  • Ontwikkelen van lesprogramma’s of schoolproject m.b.t. de Westlandse geschiedenis
  • Ontwikkelen van een theaterprogramma

Je ziet, je hoeft geen historicus of bekend schrijver te zijn om voor deze prijs in aanmerking te komen. Je hoeft ook niet volwassen te zijn om aan de wedstrijd mee te mogen doen; ook leerlingen van Westlandse scholen kunnen meedoen. Het is geen harde voorwaarde meer dat de inzending betrekking heeft op de afgelopen twee jaar. Wel is het een absoluut vereiste dat de inzending niet van beroepskrachten afkomstig is. Uitgesloten van deelname zijn inzendingen, waaraan een professionele of financiële opdracht ten grondslag ligt.

Wat is de prijs?

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500, een oorkonde en een beeldje, die zullen worden uitgereikt tijdens een speciale bijeenkomst van het Genootschap Oud Westland

Aanmelden

De voorwaarden en spelregels rond de Oud-Westlandprijs vindt u hier.
Iedereen kan kandidaten voordragen. Kandidaten kunnen door zichzelf maar ook door anderen worden voorgedragen.
Voordrachten kunnen tot uiterlijk 1 mei 2020 worden gestuurd naar de secretaris van het Genootschap Oud-Westland: secretaris@oudwestland.nl.