Oud-Westlandprijs

Het Genootschap Oud-Westland heeft een prijs ingesteld die zal worden toegekend aan een persoon, groep personen of instelling die zich heeft ingespannen voor het in stand houden, onderzoeken of onder de aandacht van het publiek brengen van de Westlandse geschiedenis en/of het Westlandse historisch erfgoed.

Dat klinkt duur en deftig. Maar wat moet je nou precies gedaan hebben om voor deze prijs in aanmerking te komen?

 • Schrijven van een scriptie, manuscript of boek over de Westlandse geschiedenis;
 • Inzet voor behoud, restauratie, (re-)constructie van een (deel van een) monumentaal gebouw
 • Of de aanwijzing tot rijks- of gemeentelijk monument;
 • Regelmatige publicatie van een historische rubriek in de krant;
 • Oprichten van een historische vereniging of werkgroep;
 • Opzetten en bijhouden van een speciale historische website of bijhouden van een weblog;
 • Aanleggen en onderhouden van een belangwekkende verzameling;
 • Samenstellen van een tentoonstelling, historische route of speurtocht;
 • Ontwikkelen van lesprogramma’s of schoolproject m.b.t. de Westlandse geschiedenis
 • Ontwikkelen van een theaterprogramma

Je ziet, je hoeft geen historicus of bekend schrijver te zijn om voor deze prijs in aanmerking te komen. Je hoeft ook niet volwassen te zijn om aan de wedstrijd mee te mogen doen; ook leerlingen van Westlandse scholen kunnen meedoen. Het is geen harde voorwaarde meer dat de inzending betrekking heeft op de afgelopen twee jaar. Wel is het een absoluut vereiste dat de inzending niet van beroepskrachten afkomstig is. Uitgesloten van deelname zijn inzendingen, waaraan een professionele of financiële opdracht ten grondslag ligt.

Wat is de prijs?

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500 en een oorkonde, die zullen worden uitgereikt tijdens een speciale bijeenkomst van het Genootschap Oud Westland

Aanmelden

De voorwaarden en spelregels rond de Oud-Westlandprijs vindt u hier.
Iedereen kan kandidaten voordragen. Kandidaten kunnen door zichzelf maar ook door anderen worden voorgedragen.
Voordrachten kunnen tot uiterlijk 1 mei 2020 worden gestuurd naar de secretaris van het Genootschap Oud-Westland: secretaris@oudwestland.nl.

Overzicht Oud-Westlandprijs: winnaars en genomineerden

2013

De jury bestaande uit Thomas van Straalen, Jan Willem v.d. Beukel, Ton Immerzeel en Jan Buskes ontving 24 voordrachten. Hieruit werden de volgende drie genomineerd:

 1. Stichting vrienden van het Lambertuskerkje onder voorzitterschap van Nic Sosef.
 2. Martha Barendse voor het boek “Herinneringen achter glas”.
 3. Koos van Leeuwen voor zijn verdienste de kennis van de Westlandse geschiedenis in woord en geschrift te verbreiden.

De Oud-Westlandprijs 2013  werd toegekend aan Koos van Leeuwen. De uitgebreide toelichting is te vinden in de rubriek Oud-Westlandprijs 2013 zoals deze is verschenen in het Historisch Jaarboek Westland 2013.

 2015

De jury, bestaande uit Piet van der Valk, Thomas van Straalen, Jan-Willem van den Beukel en Ton Immerzeel hebben de volgende drie kandidaten genomineerd:

 1. Krijn van Dijk voor geschiedbeschrijving van het Westland in brede zin, inzet voor het Genootschap Oud-Westland, start van het Lierse museum de Timmerwerf.
 2. Aad van Holstein voor de hoogfrequente stroom van artikelen die hij, ondanks zijn leeftijd en ogenschijnlijk met het grootste gemak, iedere week – na zorgvuldige voorbereiding – weer bij het AD aanlevert.
 3. Jacques Moerman voor Het boek over ‘t Woudt en de daaraan gerelateerde activiteiten die ertoe hebben bijgedragen dat de geschiedenis van ‘t Woudt levend blijft.

De Oud-Westlandprijs 2015 is toegekend aan Jacques Moerman. De uitgebreide toelichting is te vinden in de rubriek Oud-Westlandprijs 2015 zoals deze is verschenen in het Historisch Jaarboek Westland 2015.

2017

De jury van de Oud-Westlandprijs bestaande uit Ton Immerzeel, Jan-Willem van den Beukel, Jolanda Faber en Piet van der Valk heeft uit de voordracht van 12 kandidaten de volgende drie genomineerd:

 1. Aart van den Berg voor de door hem geschreven 4-mei-voorstelling ‘Oorlogsdagboek van Jeane Zwinkels’, opgevoerd in Theater De Naald 2013, omgebouwd naar een schoolvoorstelling, geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool.
 2. Website ‘De Westlandkaart’ als groeikaart van de streek Het Westland met als uitvoerenden Jan den Hoed, G. Poot, Jan Buskes, Henk Groenendaal
 3. Marcel IJsselstijn en Yvonne van Mil met het boek ‘Atlas van het Westland’.

De Oud-Westlandprijs 2017 werd toegekend aan Marcel IJsselstijn en Yvonne van Mil. De uitgebreide toelichting is te vinden in de rubriek Oud-Westlandprijs 2017 zoals deze is verschenen in het Historisch Jaarboek Westland 2018.