Oud-Westlandprijs

Het Genootschap Oud-Westland heeft een prijs ingesteld die zal worden toegekend aan een persoon, groep personen of instelling die zich heeft ingespannen voor het in stand houden, onderzoeken of onder de aandacht van het publiek brengen van de Westlandse geschiedenis en/of het Westlandse historisch erfgoed. De prijs wordt om de twee jaar toegekend.

De jury maakt op basis van voordrachten een keuze van drie kandidaten en selecteert daaruit vervolgens de winnaar. Zie verder het betreffende tabblad voor meer details.

De samenstelling van de jury voor de Oud-Westland prijsuitreiking 2024 is:

  • Adri van Vliet, voorzitter
  • Michiel Kruithof
  • Jan Peter Diepersloot
  • Lars Steenbeek

Dr. Adri P. van Vliet is specialist in de maritieme geschiedenis van de 17e eeuw, met name op het gebied van marine, kaapvaart en visserij. In 1994 verscheen zijn proefschrift ‘Vissers en kapers. De zeevisserij in het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648)’. Hij is plaatsvervangend directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag. Drs. Michiel Kruithof studeerde archeologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en is directeur van ArcheoWest. Hij geeft leiding aan opgravingen. Jan-Peter Diepersloot was jarenlang de man achter boekhandel Vingerling en beschikt over expertise van het boekenvak. Lars Steenbeek is Depot- en collectiebeheerder bij het Historisch Archief van de Gemeente Westland.