Dossier De Afrekening

17 oktober 2011 verscheen een boek van Maarten van Buuren, met de titel ‘De afrekening – ontmaskering van het gewapend verzet‘. De titel van het boek slaat op onderstaand voorval.

Citaat uit het boek:

8 mei 1945. De commandant van het gewapend verzet in Zuid-Holland, Piet Doelman, roept de NSB’er Lein Francke bij zich voor ‘een verhoor’. Maar Doelman verhoort Francke helemaal niet. Hij mishandelt hem. Hij slaat hem, trapt hem. ‘Pak een touw’, roept hij, ‘dan knopen we hem op.’ Dat is niet meer nodig: Francke is al stervende.

Voor het Genootschap was het verschijnen van dit boek voldoende aanleiding tot het organiseren van een avond waarvoor naast de auteur ook enkele critici waren uitgenodigd.

Het boek ‘De Afrekening’ heeft veel stof doen opwaaien

Hieronder een chronologisch dossier met krantenberichten, (ingezonden) brieven, en andere publicaties naar aanleiding van het verschijnen van dit boek.