Historische Verenigingen

Website van deze historische vereniging.
Site van de Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul.
Website van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden.
De site van het Historisch Genootschap Hoek van Holland heeft als doel historische informatie in de breedste zin over Hoek van Holland digitaal beschikbaar te maken.
Website van deze historische vereniging, die tevens een eigen jaarboek publiceert.
Het Historisch Archief Westland bezit een collectie archieven en verzamelingen over de periode 1255 tot ±1980. Hierin kunt u historische informatie vinden over het Westland en de 11 dorpskernen en haar inwoners.
Een digitale kaart van het cultureel erfgoed in de provincie Zuid-Holland. Erg interessant!
Site van het Provinciaal Historisch Centrum, onderdeel van Erfgoedhuis ZH. De site wil het ‘verhaal van Zuid-Holland’ vertellen, o.a. middels ontsluiting van diverse archieven.
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft zich ontwikkeld tot een gerespecteerd en gewaardeerd kennis- en servicecentrum. Het heeft geen directe publiekstaken, maar zorgt ervoor dat door vraaggerichte producten en diensten erfgoedbeheerders en – gebruikers beter en gemakkelijker hun erfgoed kunnen behouden, ontsluiten en gebruiken.
De Studiegroep Genealogie Westland (SGW) is een vereniging welke zich tot doel heeft gesteld om de beoefening van de genealogie en heraldiek in het Westland te bevorderen en de kennis daarvan te verbreiden. Het betreft voornamelijk families die meer dan 100 jaar of gedurende drie of meer generaties in het Westland wonen.