Historische Verenigingen

 • Historisch Hoek van Holland
  De site van het Historisch Genootschap Hoek van Holland heeft als doel historische informatie in de breedste zin over Hoek van Holland digitaal beschikbaar te maken.
 • Historisch Archief Westland
  Het Historisch Archief Westland bezit een collectie archieven en verzamelingen over de periode 1255 tot ±1980. Hierin kunt u historische informatie vinden over het Westland en de 11 dorpskernen en haar inwoners.
 • Website erfgoedwestland.nl.
  Portaal voor het Historisch Archief Westland en het Westlands Museum met alle historische informatie over het Westland op één plek gebundeld
 • Cultuurhistorische Atlas Zuid-Holland
  Een digitale kaart van het cultureel erfgoed in de provincie Zuid-Holland. Erg interessant!
 • De geschiedenis van Zuid-Holland
  Site van het Provinciaal Historisch Centrum, onderdeel van Erfgoedhuis ZH. De site wil het ‘verhaal van Zuid-Holland’ vertellen, o.a. middels ontsluiting van diverse archieven.
 • Erfgoedhuis Zuid-Holland
  Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft zich ontwikkeld tot een gerespecteerd en gewaardeerd kennis- en servicecentrum. Het heeft geen directe publiekstaken, maar zorgt ervoor dat door vraaggerichte producten en diensten erfgoedbeheerders en – gebruikers beter en gemakkelijker hun erfgoed kunnen behouden, ontsluiten en gebruiken.
 • Studiegroep Genealogie Westland
  De Studiegroep Genealogie Westland (SGW) is een vereniging welke zich tot doel heeft gesteld om de beoefening van de genealogie en heraldiek in het Westland te bevorderen en de kennis daarvan te verbreiden. Het betreft voornamelijk families die meer dan 100 jaar of gedurende drie of meer generaties in het Westland wonen.