Joods leven in het Westland

Het Genootschap Oud-Westland heeft een redactie de opdracht gegeven een boek samen te stellen met de titel ‘Joods leven in het Westland’. Initiatiefnemer en redactielid Harry Groenewegen is enthousiast: “Het is een zeer fraai lees- en fotoboek geworden, waaraan vele gastauteurs mee hebben gewerkt”.

Het Genootschap heeft al eerder aandacht besteed aan de in de loop der eeuwen in het Westland woonachtige Joden. Toen het in 2007 tweehonderd jaar geleden was dat in Naaldwijk de kapel van het Heilige Geesthofje als synagoge in gebruik werd genomen, werd dit door het Genootschap herdacht door het plaatsen van een plaquette op de voormalige synagoge. Daarna werd er door het Genootschap een lezing georganiseerd over de Geschiedenis van de Joden in Nederland en werd een excursie naar de Sefardische synagoge aan de Prinsengracht in Den Haag georganiseerd. Ook werd op voorstel van het Genootschap een tentoonstelling gehouden in het Westlands Museum onder de titel ‘Joods leven in het Westland’. Tenslotte heeft het Genootschap actief bijgedragen aan het op de Gemeentelijke Monumentenlijst krijgen van de Joodse begraafplaats aan de Opstalweg in Naaldwijk. Al deze activiteiten hebben mede tot gevolg gehad dat er vele nieuwe en unieke gegevens boven tafel zijn gekomen.

In het boek ‘Joods leven in het Westland’ zal aan deze gegevens ruimschoots aandacht worden besteed.

De rode draad in het boek zal enerzijds de chronologie in de tijd zijn. Anderzijds zullen onderwerpen aan de orde komen, zoals: welke Joodse slagers zijn er in het Westland geweest; wat is een mikwe; wat hield het Joodse onderwijs in; wat is de betekenis van een Joodse begraafplaats? Maar ook: welke mensen hadden in de 2e Wereldoorlog de moed om onderdak te bieden aan de Joodse medemens, wat heeft hen bewogen en wat is er van de onderduikers geworden?

Het boek zal de onbekende Joodse medemens uit het verleden een gezicht geven.

Het boek zal ongeveer 190 bladzijden gaan omvatten, in kleur en met harde kaft. De foto’s in het boek worden verzorgd door Ron Nieuwenhuizen, die eerder heeft meegewerkt aan de door het Genootschap gepubliceerde boeken “Monumentaal Westland” en “Schilders van het Westland”. Vooralsnog wordt er uitgegaan dat het boek “Joods leven in het Westland” in een oplage van 600 stuks zal worden uitgebracht.

Klik hier of op de foto hiernaast om het boek te kopen.