Doelstelling

Het Genootschap Oud-Westland stimuleert het onderzoek naar de geschiedenis van het Westlandse gebied en heeft als doel deze kennis te verspreiden. Daartoe organiseert het jaarlijks vier lezingen met lichtbeelden over historische onderwerpen. In het voorjaar wordt een dagtocht georganiseerd naar een historische plaats of object en wordt een bezoek gebracht aan een vanouds Westlands familiebedrijf. Bovendien richt het Genootschap Oud-Westland zich waar nodig ter bescherming van historisch- landschappelijke en monumentale waarden in het Westland tot politiek en overheden. Het tracht zo een actieve rol te spelen in het behartigen van cultuurhistorische belangen in het gebied.

Het Genootschap geeft een jaarboek uit met artikelen die een groot aantal onderwerpen bestrijken over de rijke lokale geschiedenis. Bovendien publiceert het Genootschap op gezette tijden een boek over een speciaal historisch Westlands onderwerp. Eenmaal per twee jaar kent het Genootschap de Oud-Westlandprijs toe aan personen en/of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de Westlandse historie.