Contact

Donateur worden

U kunt het onderzoek naar de Westlandse geschiedenis en verspreiding van de kennis ervan stimuleren door donateur te worden van Genootschap Oud Westland. Voor een minimale jaarlijkse bijdrage van € 22,50 komt u tevens in het bezit van het Historisch Jaarboek Westland, en wordt u uitgenodigd voor de lezingen en excursies.

U kunt het donateurschap via de winkel “aankopen”. Ga naar de winkel of volg deze link. Vergeet daarbij niet om uw volledige adres goed in te vullen zodat wij u volgend jaar kunnen benaderen voor een verlenging van het lidmaatschap.

Donatie

Voor het voldoen van uw donatie ontvangt u jaarlijks een acceptgiro of een e-mail. U kunt uw donatie ook zelf over maken op rekeningnummer NL78 INGB 0003 6904 36 ten name van Genootschap Oud-Westland.

Neem contact op

U kunt het formulier hieronder gebruiken om een bericht aan onze secretaris te versturen. Als u problemen ondervindt, stuur dan vanuit uw eigen email omgeving een bericht naar bestuur@oudwestland.nl.

Genootschap Oud-Westland gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Voor meer informatie zie onze Privacy Verklaring.

U kunt ons ook volgens op Facebook en Twitter