Bestuur

Onderstaand de samenstelling van het bestuur. Wij zijn bereikbaar op email adres bestuur@oudwestland.nl of via de contactpagina.

  • Jan Maat, Voorzitter
  • Geert Schuurman, Secretaris
  • Ad Moor, Penningmeester
  • Harry I.M. Groenewegen, Lid (+ publicatie commissie)
  • Aad Vermeer, Ledenadministratie
  • Frank J.H.M. de Klerk, Communicatie

De volgende personen ondernemen diverse activiteiten:

  • Jan Peter Diepersloot: webshop en social media
  • Kevin de Kok: social media
  • Michel Kox: beheer website

Statuten

Klik hieronder om de statuten in te zien.

Statuten Genootschap Oud-Westland