Publicatiecommissie Jaarboek

Ieder jaar publiceert het Genootschap Oud-Westland het Historisch Jaarboek Westland. Elk jaarboek bevat een aantal vaste rubrieken, zoals bedrijfsexcursie, archeologische kroniek en literatuurlijst betreffende het Westland. Daarnaast een groot scala aan onderwerpen, eveneens allemaal betrekking hebbende op het Westland. De schrijvers zijn historici of personen die we willen karakteriseren als amateur-historici.

De jaarboeken worden samengesteld door de publicatiecommissie van Genootschap Oud-Westland. Momenteel hebben in die commissie de volgende personen zitting:

  • Leo J.M. van den Ende, voorzitter
  • Gustaaf C.L. van Gaalen
  • Gerda C.M. Gunneweg-van Zeijl
  • Harry I.M. Groenewegen

De publicatiecommissie heeft een schrijfwijzer  samengesteld voor (aspirant) auteurs.

De jaarboeken worden gratis aan de donateurs aangeboden. Niet-donateurs kunnen een exemplaar kopen voor € 14,95. Bij elke Westlandse boekhandel en in de webshop ligt het meest recente jaarboek in de schappen. In de webshop en bij het Westlands Museum zijn daarnaast ook de oudere jaarboeken te koop, zolang de voorraad strekt.

Een overzicht van artikelen die tot 2023 zijn verschenen is te vinden in de excel file Publicatielijst Jaarboeken GOW 2023. Deze file wordt na aanklikken automatisch op uw computer opgeslagen.

De oudere jaarboeken zijn inmiddels gescand en nu per hoofdstuk als PDF bestand te downloaden. Hieronder vindt u een overzicht van alle jaarboeken, inclusief inhoudsopgave. Bij de ingescande jaarboeken treft u per artikel een PDF aan.