Boekencommissie

Naast deze jaarlijkse publicatie heeft het Genootschap sinds 2007 inmiddels een viertal rijk ge√Įllustreerde boeken¬†het daglicht laten zien. Voor een overzicht wordt verwezen naar de webshop, waar deze boeken tevens kunnen worden gekocht.

Het is de taak van de boekencommissie om onderwerpen voor nieuwe boeken aan te dragen en vervolgens de totstandkoming van dit boek te begeleiden.

De samenstelling van de boekencommissie is:

  • Martha Vollering-Barendse
  • Harry I.M. Groenewegen
  • Jan Peter Diepersloot
  • Frank J.H.M. de Klerk