Schipperen naast God

Geïnspireerd door de titel van Jan de Hartog’s bestseller besloot Heulenaar Paul Vis aan het begin van deze eeuw dat zijn eerste boek ‘Schipperen naast God’ moest gaan heten. En om wat afstand te houden van de hoofdpersoon in het boek – zijn vader – was het Paul Waterman die bekend werd als schrijver van het boek.

Op uitnodiging van Genootschap Oud-Westland verzorgt de heer Vis op 10 december a.s. een lezing over met name dit boek, dat kan worden beschouwd als een wandeling door het Westland van de twintigste eeuw.

De relatie die Vis met zijn vader denkt te hebben gehad is het best te typeren aan de hand van de bekende reclameslogan ‘Wie is die man die op zondagmorgen het vlees snijdt?’. Alleen in het weekeinde – en dat was in feite slechts de zondag – was zijn vader, schipper van beroep, thuis. In het boek gaat Vis op zoek naar het levensverhaal van zijn vader, waarbij hij vooral wilde ontdekken of het nu tegenstellingen of juist overeenkomsten waren die de ruzies tussen hen beiden veroorzaakten.

Een verhaal dat duizelingwekkend gewoon is. Vis typeert dat als volgt: behalve als verwekker van kinderen heeft zijn vader geen historie geschreven, maar maakte hij wel alle turbulente ontwikkelingen van de vorige eeuw mee. De eerste Spijker-automobiel rolde het dorp binnen en te midden van een duizendkoppig publiek landde een Fokker Spider (de eerste vliegmachine) in de polder. Tussen twee wereldoorlogen door was er de diepe economische crisis en daarna volgden de roerige jaren zestig, met niet alleen grote maatschappelijke veranderingen, maar ook nog eens de eerste wandeling van een mens op de maan. Intussen ploeterde schipper Arend door en wist hij maar net het hoofd boven water te houden.

 

 

Het verhaal eindigt rond het jaar 2000, in een tijd die voor veel mensen van die generatie onherkenbaar is geworden. Het is een tijd geworden van handtekeningen onder overeenkomsten, die voorzien zijn van elke claim die maar bedacht kan worden, en van pietluttige seconden in een ijzingwekkend strakke logistiek gepolijste wereld.

Schipper Arend leefde in een totaal andere wereld. Een wereld van een verzuilde samenleving waarin iedereen wel ergens in een hokje paste en alleen de hoofdmannen van de verschillende zuilen met elkaar spraken. Een tijd waarin persoonlijke daden het algemene nut moesten dienen en een ander jouw toekomst bedacht.

Kom daar nu nog maar eens om.

U bent van harte welkom bij deze weer zeer onderhoudende lezing van Genootschap Oud-Westland.

Zie onze agenda voor nadere informatie.

Schipperen naast God