Rapport opgravingen Hoogeland overhandigd aan wethouder

In de zomer van 2007 en 2008 is een grootschalige opgraving uitgevoerd in plangebied Hoogeland aan de Zuidweg en de Hoogwerf in Naaldwijk. Tijdens de opgravingen zijn vele sporen ontdekt en bijzondere vondsten gedaan die getuigen van een lange bewoningsgeschiedenis van bijna 200 jaar. De resultaten van de opgravingen zijn beschreven in een rapport dat op 28 februari is overhandigd aan wethouder Arne Weverling (historisch erfgoed).

Bijzonder is dat gedurende 2.000 jaar kortere of langere periodes deze locatie op de Naaldwijkse haakwal bewoond of in ieder geval gebruikt is. Bij de opgravingen vonden de archeologen onder meer een mijlpaalfragment, bronzen platen met inscripties en dierbegravingen. Eén van de meest bijzondere vondsten is het schouderstuk van een levensgroot marmeren keizerbeeld. Dit is uniek in West-Nederland, stukken van Romeinse keizerbeelden komen we niet zo vaak tegen. Daarnaast zijn veel metalen voorwerpen en delen daarvan gevonden, die samenhangen met een smeedhaard waarin deze voorwerpen werden omgesmolten. (Bron: Gemeente Westland)

 

Rapport opgravingen Hoogeland overhandigd aan wethouder