GOW: gemeente moet eigenaar Oude Raadhuis blijven

Oude Raadhuis van Naaldwijk

Tijdens de vergadering van de commissie EFO op 4 februari j.l. heeft voorzitter Wil van den Bos Czn. namens het Genootschap Oud-Westland gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Aanleiding was het collegevoorstel aan de gemeenteraad om over te gaan tot verkoop van het Oude Raadhuis in Naaldwijk – een pand dat al sinds 1632 het Wilhelminaplein karakteriseert.

Het Genootschap kan zich niet vinden in dit collegevoorstel en verwacht van de gemeente Westland dat zij zelf zorg draagt voor het instandhouden van dit fraaie monument. Juist ook omdat hiervoor nogal wat kosten moeten worden gemaakt heeft Oud-Westland er weinig vertrouwen in dat een particuliere ondernemer in staat is en bereid zal zijn de monumentale staat van het pand te waarborgen. Daarnaast geeft het College aan dat het pand beschikbaar moet blijven voor publieke functies, zoals trouwlocatie alsmede een bestuurlijk trefpunt.

Al met al reden voor het Genootschap Oud-Westland om de raadscommissie op het hart te drukken niet in te stemmen met het voorstel en ervoor te kiezen als gemeente eigenaar – en behoeder – te blijven van dit bijzondere pand.

2013-10-11 Inmiddels staat het Raadhuis al enige tijd te koop / te huur. Klik hier voor een artikel dat Aad van Holstein daarover schrijft.

GOW: gemeente moet eigenaar Oude Raadhuis blijven