Landelijke Archievendag 2008 een succes

De Landelijke Archievendag van zaterdag 11 oktober jl. was een succes.

De dag leverde Genootschap Oud Westland 5 nieuwe leden op, waarbij het nieuwe lid J.M. de Gier uit Naaldwijk na loting als 425e lid een exemplaar overhandigd kreeg van het boek Monumentaal Westland..

Landelijke Archievendag 2008 een succes