Joodse begraafplaats staat op Westlandse monumentenlijst

Na oproep Genootschap Oud-Westland aan College en gemeenteraad:  

Westland – De gemeente Westland heeft besloten om de Joodse begraafplaats aan de Opstalweg in Naaldwijk op de Westlandse monumentenlijst te plaatsen. Dit op initiatief van het Genootschap Oud-Westland dat de gemeente aanschreef met het verzoek deze historische plek in de lijst op te nemen.

 

Voor het Genootschap waren hier voldoende argumenten voor. De Joodse begraafplaats dateert uit 1794 en is door de toenmalige Joodse gemeenschap gesticht, zodat men niet meer naar Scheveningen hoefde om overledenen te begraven. Daarnaast is de begraafplaats in de gemeentelijke ‘Inventarisatie Historisch Waardevolle Objecten’ uit 2007 omschreven als ‘zeldzaam’ en ‘van historische waarde als verwijzing naar de verdwenen Joodse gemeenschap van Naaldwijk’.

 

In 1929 heeft de toenmalige gemeente Naaldwijk de begraafplaats overgenomen van de Nederlands Israëlitische Gemeente van Den Haag en daarbij beloofd de begraafplaats in behoorlijke staat te onderhouden. In de loop van de tijd is helaas het metaarhuisje – hier vond de rituele reiniging van overledenen plaats – en het prachtige smeedijzeren hek verdwenen, waarmee die belofte niet is nagekomen.

De gemeente Westland is, als rechtsopvolger van de gemeente Naaldwijk, eigenaar van de Joodse begraafplaats. Binnenkort zal het monumentenschildje van de gemeente bij de begraafplaats worden aangebracht.

Joodse begraafplaats staat op Westlandse monumentenlijst