Historisch Jaarboek met actuele trekjes

Scannen0001Als je bij een Historisch Jaarboek mag spreken van actualiteit, dan is het artikel van G.J.T.C. Hamel in het deze week uitgekomen jaarboek van het genootschap Oud-Westland wel als zodanig aan te merken. Immers over de vraag: Waar ligt pastoor Francisus Verburch begraven is dit jaar wel het een en ander te doen geweest. In diverse publicaties in de Westlandse pers zijn daarover berichten verschenen. Hamel zet nu in dit artikel uiteen, dat uit door hem in het Historisch Archief Westland aangetroffen bescheiden mag worden afgeleid dat deze Poeldijkse pastoor is begraven in Monster. Scannen0002 In die papieren staat dat de in een lijst genoemde personen begraven zijn (en beluid) in de kerk van Monster en daaronder bevindt zich pastoor Verburch. Een boeiend verhaal om te lezen. Net als ook de bijdrage van A.J. Vijverberg ‘Verzuiling en veilingen’, waarin deze een boekje open doet over de in de negentiende eeuw al ontstane agrarische netwerken , die gestoeld waren op levensovertuiging. De memoires van een schoolmeester in De Lier is een mooie bijdrage van K.F, van Dijk, in zoverre actueel, dat eej nieuw gebouw voor de gereformeerde Julianaschool waar het over gaat honderd jaar geleden werd geopend. Wat veel mensen zal interesseren is het artikel van J. Dahmeijer over deScannen_2  instorting van de kerktoren van’s-Gravenzande op 5 mei 1809, ook al een ‘jubileum’ maar nu in negatieve zin, want 200 jaar geleden. De executie van de Monsterse watergeus Cornelis Claasz is het ondererp dat Adri P. van Vliet behandelt. Verder worden de heerlijkheden De Lier en Zouteveen belicht door P.J. Westerdijk en is A.Ag. Immerzeel present met de archeologische kroniek van het Westland in 2008. In het jaarverslag van secretaris Leen Valstar wordt de voortreffelijke lezing aangehaald van Marieke Spliethoff waarin ze vertelde over een speurtocht door drie gebouwen van de buitenplaats Honselersdijk. Die speurtocht kan men in het jaarboek uitgebreid volgen in het door Marike geschreven aandeel daarin onder de titel: Tastbare Herinneringen aan Freeri Hendriks huis te Honselaarsdijk. Leden van het genootschap ontvangen dit boek gratis.

Zie ook het originele bericht op overhetwestlandgesproken.web-log.nl

Historisch Jaarboek met actuele trekjes