Jaarverslag 2004

Terwijl we ons zorgen maken om de economie en om de samenleving in Nederland en misschien ook wel om de gang van zaken in de gemeente Westland, hebben we over ons Genootschap geen klagen. 2004 is een jaar geweest met hoogtepunten: tweemaal konden we een record aantal bezoekers bij de lezingen verwelkomen en het ledental steeg met een grote sprong tot nieuwe hoogten. Hieronder treft u de gegevens gerubriceerd aan.

Ledenvergaderingen en excursie

1. Woensdag 11 februari, jaarvergadering in De Kandelaar te Naaldwijk. Archivaris G. Klapwijk van het hoogheemraadschap van Delfland hield een presentatie over de geschiedenis van het waterschap en over de vele kaarten betreffende het Westland die zich in het archief bevinden. Na zijn lezing schonk de heer Klapwijk aan het Genootschap de CD-rom waarop de kaarten staan, en die voor belangstellenden voor een gering bedrag is gekopieerd door een van de bestuursleden. De kaarten zijn ook gepubliceerd in het boek ‘Delflands kaarten belicht’, dat voor de leden met korting verkrijgbaar was. Van deze mogelijkheden hebben tientallen leden gebruik gemaakt. Het aantal bezoekers bedroeg 125.

2. Dinsdag 20 april, gebouw Rehoboth in Honselersdijk. De heer Anteun Janse van de Rijksuniversiteit van Leiden sprak over de adel in de late Middeleeuwen aan de hand van de Naaldwijkse geslachten Van Naaldwijk en Van der Woert. Waarom nam het ene geslacht aan macht toe, terwijl het andere juist inboette aan invloed. 97 bezoekers.

3. Woensdag 13 oktober, de Kastanjehof in Kwintsheul. Voor deze avond was uitgenodigd de heer J.G. Endhoven, die veel onderzoek naar de vroege tuinbouw heeft gedaan. Het onderwerp was ‘Tuinen langs de Holle Watering’. Via de middeleeuwse omheinde klooster- of kasteeltuin (omheining = tuin), liet hij ons de ontwikkeling zien van de vroege Westlandse tuinbouw en fruitteelt, bijna steeds op gepacht land, en kwam zo uit op de eerste tuinen langs de Holle Watering, omstreeks 1670. De lezing werd toegelicht met een grote serie mooie dia’s. Er waren 168 aanwezigen, onder wie vele uit de omgeving.

4. Woensdag 15 december. Gezamenlijke vergadering met de donateurs van de Stichting voor Streek en Tuinbouwhistorie in gebouw Rehoboth in Honselersdijk. In 2005 is het 65 jaar geleden dat het Duitse leger Nederland binnen viel. In verband daarmee had de St. voor Streek- en Tuinbouwhistorie de heer H.F. Ambachtsheer, hoofd gemeentelijke monumentenzorg van Den Haag, uitgenodigd voor een lezing over de Atlantic Wall, toegespitst op Den Haag en het Westland. Hij toonde ons de zeer snelle opbouw van de honderden bunkers in de oorlogsjaren, maar ook de snelle verwijdering die al direct na de oorlog begon. Nu is in Den Haag een aantal bunkers aangewezen als monument. Blijkbaar had het onderwerp de interesse van velen, want het bezoekersaantal bedroeg 190.

5. De excursie was dit jaar op zaterdag 12 juni naar aardewerkfabriek De Porceleyne Fles in Delft, die zijn 350-jarig bestaan vierde. Er waren 40 deelnemers, maar de excursie viel tegen. De Porceleyne Fles kwam zijn afspraken niet na, en heeft hiervoor excuses aangeboden.

Het aantal bezoekers per lezing steeg van gemiddeld 111 in 2003 tot 145 in 2004; onder die bezoekers telden we veel gasten.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde vijf maal, n.l. op 12 januari, 15 maart,. 26 april, 19 augustus en 25 november.

Samenstelling van het bestuur

Tijdens de jaarvergadering van 11 februari trad de heer P.A. Smit na negen jaren af als voorzitter en werd de heer W. van den Bos Czn uit Wateringen in zijn plaats gekozen. Ook mevrouw M.M. Dahmeijer-Fousert uit ‘s-Gravenzande trad na 18 jaar bestuurslidmaatschap af.
Tot het bestuur traden toe mevrouw T. Werner-Berkhout uit Maasland en de heer A-F. Middelburg uit ‘s-Gravenzande.

Het bestuur bestaat na deze wisselingen uit:
Voorzitter: W. van den Bos Czn, V.d.Does de Willeboisstraat 15, 2291 PX Wateringen. E-mail: voorzitter@oudwestland.nl
Secretaris: K.F. van Dijk, Heimond 33, 2678 BG De Lier. E-mail: secretaris@oudwestland.nl
2e secretaris: P.van der Voort, Kwintrum 24, 2295 HZ Kwintsheul: E-mail: p.van.der.voort@oudwestland.nl
penningmeester: M.A.J. van der Spek, Doys van der Doesstraat 43, 2678 TV De Lier. E-mail: penningmeester@oudwestland.nl
leden:
mevr. T. Werner-Berkhout, Kerkweg 40, 3155 EE Maasland. E-mail: t.werner-berkhout@oudwestland.nl
A-F. Middelburg, Gasthuislaan 76, 2694 BC ‘s-Gravenzande. E-mail: a.middelburg@oudwestland.nl

Jaarboek en Publicatiecommissie

Dit jaar is het jaarboek door omstandigheden extra dik uitgevallen, met een heel gevarieerde inhoud. De Publicatiecommissie streeft naar een diverse inhoud, maar het aanbod van artikelen stelt daaraan de grens. Nieuwe artikelen zijn altijd van harte welkom.

Ledenbestand

Het aantal leden bedroeg op 1 januari 2004: 349. Er gaven zich 24 personen op als nieuw lid. Vijf personen bedankte als lid en we betreuren het overlijden van vier leden, nl.: de heren J.C. van der Mark uit De Lier, A.A. Olsthoorn uit Schipluiden, A. de Raaf uit Naaldwijk en J.W.A. van der Voort uit Naaldwijk.
Blijft over een toename van 15 leden, waardoor het totaal aantal op 364 komt.

K.F. van Dijk, secretaris

Jaarverslag 2004