Jaarverslag 2002

Geen nieuws, goed nieuws, luidt het gezegde. Dat gaat dit jaar niet op voor het Genootschap. Een van onze bestuursleden overleed kort na de jaarvergadering, waarover verderop meer. Een in het oog springend feit is ook de achteruitgang van het ledental voor het tweede achtereenvolgende jaar.
Er wordt gewerkt aan een eigen internetsite en een eigen e-mailadres. Deze zullen in 2003 beschikbaar komen; tot het zover is, is de site te bezoeken op www.xs4all.nl/~hofzicht en wordt het e-mailadres van de secretaris gebruikt: kfvdijk @ ncrvnet.nl.
Het lezingenprogramma werd zonder problemen afgewerkt.

Ledenvergaderingen en excursie

Woensdag 13 februari. Jaarvergadering in De Kandelaar te Naaldwijk. Lezing door de heren W. Meier en D. Ruis van de Stichting ‘Fort aan den Hoek van Holland’ en over het Nederlands Kustverdedigingsmuseum. 80 aanwezigen.

Dinsdag 9 april. Mevrouw J.F.M. Wentholt van het Haags Gemeentearchief gaf een lezing in de Hoeksteen in Maasdijk over Scheveningen. Deze vissersplaats was het doel van onze dagexcursie. Circa 80 aanwezigen.

Woensdag 16 oktober. Lezing in de Kastanjehof te Kwintsheul door dhr F.W. Ooststroom, getiteld ‘Vorstelijk tuinieren’ over lusthoven bij de paleizen van de Oranjes in de 17e eeuw. Deze vergadering was mede de donateuravond van de Stichting voor Streek- en Tuinbouwhistorie. Circa 120 personen.

Dinsdag 10 december. Lezing door Tim de Ridder, gemeentelijke archeoloog van Vlaardingen over ‘Vlaardingen, een archeologisch paradijs’. Locatie: Fata Morgana in Monster. 80 aanwezigen.

Zaterdag 8 juni excursie naar Scheveningen. De deelname met 27 personen lag beduidend lager dan was we sinds enkele jaren gewend waren. De excursie zelf was de moeite waard met bezoeken aan een modeshow van de voormalige kleding van de vissersbevolking, het Schevenings Museum en het Vuurtorenmuseum.

Het aantal bezoekers per ledenvergadering bleef met 90 gelijk aan dat van 2001.

Het bestuur vergaderde vijfmaal ter voorbereiding van de ledenvergaderingen en de excursie, namelijk op 16 januari, 4 maart, 29 april, 25 september en 20 november.

Samenstelling van het bestuur

Tijdens de jaarvergadering van 13 februari werden herkozen de bestuursleden M.A.J. van der Spek en P. van der Voort. Kort na deze vergadering bereikte ons het ontstellende bericht van het overlijden op 24 februari van ons zeer gewaardeerde bestuurslid J.J. Holierhoek uit Wateringen. Niet alleen voor zijn familie een gevoelig verlies, maar voor allen die met hem samenwerkten.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
– P. Smit, Schubertlaan 919, 3144 BL Maassluis – voorzitter
– K.F. van Dijk, Heimond 33, 2678 BG De Lier – secretaris
– P. van der Voort, Kwintrum 24, 2295 HZ Kwintsheul – 2e secretaris
– M.A.J. van der Spek, Doys van der Doesstraat 43, De Lier – penningmeester
– K. Boschma, Koningin Julianaweg 12, Maasland
– Mw M.M. Dahmeijer-Fousert, Heliotroop 11, ’s-Gravenzande

Jaarboek en Publicatiecommissie

De Publicatiecommissie bracht namens het Genootschap deel 15 van het Historisch Jaarboek Westland uit. Twee leden van de commissie namen afscheid: de heer W.H. Kemmers, die vanaf het begin, dus 15 jaar, lid was, en mevrouw C.F.M. Wubben, die kort na de installatie van de commissie toetrad. De heer Kemmers leverde tevens een substantiële bijdrage aan de inhoud van de jaarboeken door zijn artikelen over de tuinbouw- en afzetsector. Als nieuw lid van de commissie is toegetreden de heer G.J.C.T. Hamel te Naaldwijk.

Ledenbestand

Het Genootschap eindigde het jaar 2001 met 358 leden. Negen leden bedankten en we verloren acht leden door overlijden, n.l.:
– P.A. Vijverberg te ‘s-Gravenzande
– J.J. Holierhoek te Wateringen
– W.Westbroek te Doetinchem
– W.C. van den Brink te ‘s-Gravenzande
– A.J.M. Duyvesteijn te Honselersdijk
– J.L. Voorberg te Poeldijk
– Mevr. W.C. van Beek-‘t Hart te ‘s-Gravenzande
– G.A. Neerscholten te Naaldwijk

Er werden slechts vijf nieuwe leden ingeschreven, waardoor het netto ledenverlies 12 bedraagt. Het ledental per 31 december 2002 komt daardoor op 346.


De secretaris,


K.F. van Dijk

Jaarverslag 2002