Jaarverslag 2001

Het jaar 2001 heeft voor het Genootschap geen specifieke hoogte-of dieptepunten gebracht. De lezingen trokken gemiddeld wat minder luisteraars dan in voorgaande jaren, die achteraf als piekjaren kunnen worden gezien.

Ledenvergaderingen en excursies

14 februari in De Kandelaar te Naaldwijk. Lezing door de heer A. Waasdorp van de Archeologische Dienst van Den Haag over ‘Romeinse wegen in de omgeving’. Tevens jaarvergadering. 100 aanwezigen.

10 april in de Hoeksteen te Maasdijk. Lezing door de heer De Gunst van de Historische Vereniging Boskoop over de geschiedenis van Boskoop en de boomkwekerij aldaar. 100 aanwezigen.

10 oktober in De Kastanjehof in Kwintsheul. Lezing door de heer J.M. Koot, gemeentelijk archeoloog van Rijswijk over de resultaten van het onderzoek gedurende de afgelopen jaren in het Westland en in Rijswijk. 95 aanwezigen.

12 december in De Rank in De Lier. Gezamenlijke vergadering met de donateurs van de Stichting voor Streek-en Tuinbouwhistorie. Lezing door de heer Th. van Straalen van de Rijksdienst voor Monumentenzorg over het ‘Protestantse kerkinterieur in historische kerken’. Het aantal aanwezigen bedroeg 65. Gezien de dubbele vergadering een enigszins teleurstellend aantal.

Er werden twee excursies naar het Koninklijk Huisarchief georganiseerd, n.l. op 8 en 11 mei. Beide telden het maximum aantal deelnemers van 25.

De excursie naar Boskoop op zaterdag 9 juni telde 70 deelnemers. Ondanks dit grote aantal verliep de organisatie zonder problemen.

Het bestuur vergaderde vijfmaal, nl. 23 januari, 12 maart, 22 mei, 11 september en 20 november.

Het aantal bezoekers per ledenvergadering bedroeg gemiddeld 90, een achteruitgang ten opzichte van 1999 (107) en 2000 (113). Echter, ook 90 is nog steeds een prachtig gemiddelde.

Het bestuur

Tijdens de jaarvergadering van 9 februari werden de bestuursleden P. Smit en K. Boschma voor 3 jaar herkozen en mevr. M.M. Dahmeijer-Fousert en dhr J.J. Holierhoek voor 4 jaar.

Het bestuur bestaat uit:
– P. Smit, Asserdreef 48, 3146 AE Maassluis -voorzitter
– K.F. van Dijk, Heimond 33, 2678 BG De Lier – secretaris
– P. van der Voort, Bospolder 31, Honselersdijk – 2e secretaris
– M.A.J. van der Spek, Doys van der Doesstraat 43, De Lier – penningmeester
– K. Boschma, Koningin Julianaweg 12, Maasland
– Mw M.M. Dahmeijer-Fousert, Heliotroop 11, ’s-Gravenzande
– J.J. Holierhoek, Gaelstraat 38, Wateringen.

Jaarboek en Publicatiecommissie

De Publicatiecommissie publiceerde namens het Genootschap het 14e deel van het Historisch Jaarboek Westland.

Ledenbestand

Het Genootschap eindigde het jaar 2000 met 360 leden. We moesten vier leden uitschrijven wegens bericht van overlijden, nl.
De heer P. Hofland, Maasdijk,
De heer J.J. Schijven, Wateringen,
De heer J. Polderman, Den Haag en
Mevrouw A. van de Wetering te Monster.
Zeven leden bedankten voor het lidmaatschap.
We konden negen nieuwe leden inschrijven, hetgeen in totaal een verlies van twee leden
betekent ten opzichte van een jaar eerder. Het ledental per 31 december 2001 bedraagt nu 358.


Namens het bestuur

K.F. van Dijk, secretaris

Jaarverslag 2001