Huygens – een kunstminnende secretaris in Huis Honselaarsdijk

Tijdens de jaarvergadering van het Genootschap Oud-Westland op 17 april a.s. houdt de heer Peter van der Ploeg een lezing over Constantijn Huygens en het Huis Honselaarsdijk. Het Huis te Honselaarsdijk was een levenslang project van prins Frederik Hendrik. Hij verwierf het landgoed in 1621 en verbouwde én verfraaide het huis voortdurend in de decennia erna. Bij zijn dood in 1647 was het zonder twijfel het meest imposante verblijf van de Oranjes. Over het huis, de bouwprojecten en de decoratie is vrij veel bekend. Maar over de rol van Constantijn Huygens, de secretaris van Frederik Hendrik en diens adviseur in kunstzaken, heerste lange tijd onzekerheid. Enkele recente studies naar Huygens en zijn relatie tot de kunsten hebben daarin meer duidelijkheid gebracht. Was hij de inspirator, of was hij de stille maar belangrijke coördinator op de achtergrond?

De heer Van der Ploeg geeft een antwoord op deze vraag. Met deze lezing besteedt het Genootschap Oud-Westland aandacht aan het Huygensjaar. In dat kader is op 15 juni a.s. ook een excursie gepland naar Huygensmuseum Hofwijck in Voorburg, waar Van der Ploeg directeur is.

Lezing: Woensdag 17 april 2013, ‘Constantijn Huygens en de buitenplaats Honselaarsdijk – een secretaris met een artistieke missie?’ Spreker: De heer Peter van der Ploeg. Locatie: De Kastanjehof, De Raaphorst 2 te Kwintsheul Aanvang jaarvergadering 20.00 uur – de lezing begint om 21:00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Gasten zijn van harte welkom, wel wordt van hen een bijdrage gevraagd van € 4,00 i.v.m. de kosten van de koffie.

Peter van der Ploeg studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en werkte van 1992 tot 2008 als conservator en hoofdconservator in het Mauritshuis. Hij specialiseerde zich in de Noord-Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw, in het bijzonder de stadhouderlijke verzamelingen. In 1997 organiseerde hij de tentoonstelling Vorstelijk Verzameld – de kunstcollectie van Frederik Hendrik en Amalia. Sinds 2011 is hij directeur van Huygensmuseum Hofwijck. In 2013 wordt deze buitenplaats omgevormd tot Het Nieuwe Hofwijck. Van der Ploeg is daarnaast voorzitter van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.

Huygens – een kunstminnende secretaris in Huis Honselaarsdijk