Eerste Oud-Westlandprijs komt er aan!

 

De geschiedenis van het Westland levend houden doe je ook door juist iemand die deze geschiedenis over het voetlicht brengt te belonen met de Oud-Westlandprijs. Dat is in ieder geval motivatie van het Genootschap Oud-Westland om deze prijs in te stellen.

Op 17 april a.s. zal de Oud-Westlandprijs voor de eerste keer worden uitgereikt. De oproep van twee jaar geleden om mensen of organisaties voor deze prijs aan te melden heeft geresulteerd in een lijst van tientallen gegadigden. Een deskundige jury, onder voorzitterschap van Jan Buskes (archivaris Historisch Archief Westland) heeft hieruit drie genomineerden gekozen: schrijfster en kunsthistoricus Martha Barendse, chroniqueur Koos van Leeuwen en de Stichting ‘Vrienden van het Lambertus Kerkje’ (Heenweg).

 

 

In de aanloop naar de uitreiking van deze bijzondere prijs is de WOS (Westlandse Omroep Stichting) bereid gevonden deze genomineerden in beeld te brengen. Vanaf 10 april zal de WOS video-portretten van de genomineerden opnemen in haar programmacyclus.

Martha Barendse is genomineerd voor haar boek ‘Herinneringen achter glas’. In dit boek, waarin zij gebruik maakt van ‘mondelinge overlevering’ – tot in de achttiende eeuw een gangbare manier van geschiedschrijving, laat zij 25 oude Westlanders in eigen woorden over vroeger vertellen. Deze persoonlijke herinneringen vormen een rijke aanvulling op de bestaande publicaties over de Westlandse historie.

Koos van Leeuwen kan gerust een markante Westlander worden genoemd. Ooit brak hij een studie tot priester af om vervolgens tuinder te worden en toen dat door lichamelijke omstandigheden niet meer mogelijk was richtte hij zich op de Westlandse geschiedenis. Eerst via het verzamelen van ansichtkaarten en later met het opbouwen van een respectabele collectie historische foto’s. Zijn kracht ligt in het boekstaven (documenteren) van informatie uit dit beeldmateriaal en het publiceren daarover in diverse weekbladen in de Westlandse periferie.

Dat het wonderschone Sint Lambertus Kerkje er tegenwoordig zo mooi bij staat, onder aan de Maasdijk (bij Heenweg), is absoluut te danken aan de inzet van de vrijwilligers van de stichting ‘Vrienden van het Sint Lambertus Kerkje’. Nadat het parochiebestuur in 2001 – met succes – de Rijksoverheid verzocht om dit kerkje de status van Rijksmonument te geven werd de stichting opgericht. Onder het motto ‘gebruiken is in stand houden – in stand houden is gebruiken’ werd het kerkje multifunctioneel gemaakt. En hoewel het opknappen van het interieur en het terrein rondom het kerkje niet konden rekenen op financiële steun wisten de vele vrijwilligers ook dit te realiseren.

Het Genootschap Oud-Westland heeft waardering voor de wijze waarop de jury van de Oud-Westlandprijs haar taak heeft opgevat en stelt met voldoening vast dat onze geschiedenis een groot goed is voor veel inwoners van het Westland. Tijdens de ledenvergadering van het Genootschap op 17 april a.s. wordt bekend gemaakt wie de eerste winnaar van de Oud-Westlandprijs zal worden: het respect voor de twee andere genomineerden is er niet minder om.

 

 

Eerste Oud-Westlandprijs komt er aan!