Sjaak Moerman redt lezingavond in Monster

Diverse_fotos_015 Annette de Wit, hoofd Publiek en Presentatie bij het Marinemuseum in Den Helder meldt zich ziek! Enkele honderden leden en belangstellenden zijn op weg naar gebouw De Noviteit aan de Havenstraat in Monster – een van de meest historische plekjes in dit dorp – en dreigen weer huiswaarts te moeten keren. Maar dat weet de organisatie te voorkomen. Die is in handen van het genootschap Oud-Westland en het Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie en dan zit het wel goed. Want die doet een vrijwel nooit vergeefs beroep op de Schipluidense historicus Sjaak Moerman, die onmiddellijk bereid is de taak van Annette over te nemen. Die taak bestaat uit het geven van een lezing. Zij het dat zij het over Zeevarende gemeenschappen zou hebben en dat Moerman zich niet buitengaats waagt, maar het meer over de binnenscheepvaart heeft. En hoewel ongetwijfeld Heijenaars en inwoners van Monster Diverse_fotos_017 speciaal voor de zeevaart gekomen zijn, maken ze toch een uiterst boeiende avond mee. Geen zout water dus, maar zoet. Een verhaal met schitterende illustraties, waaronder ansichtkaarten, schilderijen en foto’s van de trekschuit tot motorschuiten toe. De in groten getale opgekomen leden en donateurs genieten zo van een historisch overzicht over de betekenis van het water voor het vervoer in het hele gebied tussen Leiden, Delft, Rotterdam en Hoek van Holland. Een van de interessantste details is de werking van een overhaal, waarmee door middel van een windas, scheepjes over een sluis of dijk werden getrokken. Maar ook de schuitenhuisjes en de wc’s, die aan het water werden gebouwd komen aan bod. Herkenbaar is de foto van een overkapping van een schuit in Kwintsheul om te voorkomen dat er bij regenval water uit gehoosd zou moeten worden. Aardig is het feit, dat de pastoor van de kerk bij Hodenpijl een eigen schuitje had waarmee hij de parochianen bezocht. Kortom: Moerman redt de lezingavond in Monster op grandioze wijze. En Annette komt een volgende keer ongetwijfeld weer op het programma te staan.

Bij de foto’s: Geboeid luisteren de leden en donateurs naar de uiteenzetting van Sjaak Moerman. Ook boekhandel Vingerling is aanwezig met fraaie boeken, waaronder een nieuw boek over pastoor Verburch.

Zie ook het originele artikel op overhetwestlandgesproken.web-log.nl

Sjaak Moerman redt lezingavond in Monster