Historisch Jaarboek 2010: een aanrader!

Omtrent Veldstudenten, Het Meisjespensionaat, Zeven Gaten en Crisis & Innovatie in de tuinbouw

Westland – Het Genootschap Oud-Westland vierde afgelopen voorjaar haar 75-jarig bestaan met een bijzonder geslaagde jubileumbijeenkomst in de Dorpskerk te ’s-Gravenzande. Tijdens deze bijeenkomst hield de voorzitter van het Genootschap, de heer Wil van den Bos Czn, een feestrede waarin hij aandacht vroeg voor het behoud van het Westlandse culturele erfgoed. Deze rede is in bewerkte vorm opgenomen in het onlangs verschenen Historisch Jaarboek 2010 van het Genootschap.

doordraai spinazieIn het Jaarboek zijn ook de boeiende – tijdens de jubileumbijeenkomst gehouden – inleidingen van prof. dr. J.J. van Duijn (over Crisis & Innovatie in de tuinbouw) en dr. J. Joor (over Nederland in de Napoleontische tijd, mede in Westlands perspectief) opgenomen.

 

Verder bevat het Jaarboek weer een aantal interessante bijdragen over uiteenlopende onderwerpen betreffende de historie van onze streek. A.J. Vijverberg heeft het afgelopen jaar met veel enthousiasme het onderwerp Veldstudenten ter hand genomen en publiceert nu de resultaten van zijn onderzoek. Veldstudenten waren jongemannen die in het begin van de twintigste eeuw van elders naar het Westland kwamen om hier het vak van tuinder te leren.

Trudy Werner-Berkhout heeft zich verdiept in de geschiedenis van het door de zusters van Roosendaal gestichte meisjespensionaat in Monster. Zij heeft zo veel materiaal verzameld, dat het artikel in twee delen gepubliceerd zal worden, waarvan het eerste deel in het Jaarboek 2010 is opgenomen.

Het Zuid-Hollands Landschap heeft in 2009 het aan de rand van de gemeente Westland gelegen natuurgebied De Zeven Gaten aangekocht. Jacques Moerman schetst in enkele hoofdlijnen de ontwikkelingsgeschiedenis van deze groene enclave en van de boerderijen in dit gebied.

boerderijJ.G. Endhoven doet al jaren archiefonderzoek naar de vroegste sporen van tuinbouw in het Westland en elders in West-Nederland. Hij schetst in zijn bijdrage het ontstaan van de beroepstuinbouw in het voormalige druivendorp Poeldijk.

De ontwikkeling van de traditionele boerderijen in Midden-Delfland wordt geschetst door Frits van Oostroom aan de hand van drie verschillende boerderijen in Zouteveen.

G.J.T.C. Hamel heeft de oorlogsmonumenten in het Westland geïnventariseerd. Hij heeft van elk monument gegevens verzameld en foto´s genomen. Deze zijn opgenomen in het artikel dat hij heeft samengesteld.

 

Zeer veel interessant materiaal dus weer in deze bijzondere editie van het Jaarboek, dat in verband met het 75-jarig jubileum van het Genootschap in kleur is uitgevoerd. Het Historisch Jaarboek 2010 is te verkrijgen bij het Genootschap Oud-Westland; voor meer informatie: info@oudwestland.nl.

Zoals vorig jaar is aangekondigd, heeft conservator Ton Immerzeel van het Westlands Museum moeten besluiten de verzorging van de Archeologische kroniek van het Westland na 21 jaar te beëindigen. Ton blijft wel de Bibliografie van het Westland verzorgen. Wij zijn verheugd dat wij voor de Archeologische kroniek een opvolger hebben gevonden in de persoon van Steven Jongma. Hij is als archeoloog werkzaam bij de gemeente Delft en in die hoedanigheid parttime gedetacheerd bij de gemeente Westland.

 

Intussen is een andere bijzondere jubileumuitgave van het Genootschap in een afrondende fase beland: in november zal het monumentale schilderijenboek over het Westland worden gepresenteerd. Dit boek bevat een zorgvuldige samengestelde selectie van schilderijen met een Westlands tintje, waaronder ook exemplaren van wereldberoemde schilders. Binnenkort verschijnt hierover meer nieuws.

Historisch Jaarboek 2010: een aanrader!