Pastorie van pastoor Verburch

In het Historisch Archief Westland bevindt zich het 17e eeuwse kaartboek van Simon van Catshuizen, waarin zich een kaart bevindt gemaakt door de landmeter Pieter van Rooijen.

pastorie

Deze kaart geeft Gantellust weer in december 1725, evenals een deel, de kern, van het dorp Poeldijk. De opdracht voor het maken van deze kaart komt van burgemeester Gijsbert van Kinschot uit Den Haag. Pastoor Verburch overleed in 1708, zodat we er vanuit kunnen gaan dat Poeldijk op de kaart nog niet veel veranderd zal zijn.
Op de uitsnede van kaart staat in het midden een vrij groot gebouw met een blauw dak, wat naar mijn idee het huis van pastoor Verburch (1616-1708) zou kunnen zijn. Deze veronderstelling werd bevestigd door Wim van Zijl, lid van de kerkelijke werkgroep historie Bartholomeuskerk, die er nog aan toevoegde dat het de “pastorie na de verbouwing van 1708/1709” is.
Verder geeft hij nog meer informatie, die in het kaartje zijn weergegeven, zoals een “klopjeshuis” en “schuilkerkje” aan de Gantel.

Bij de lezing van Thomas van Straalen voor het Genootschap Oud-Westland over “begraven in en om de kerk in het Westland” maakte hij zeer aannemelijk, dat pastoor Verburch begraven werd in de Monsterse kerk.
Pastoor Verburch trekt nog steeds volle zalen, zoals onlangs bleek bij de lezing van Henk Willemse, die een lijvig boek over hem schreef. Om het beeld over Verburch te completeren zou het aardig zijn om zijn geboortehuis in Berkel te lokaliseren; wie weet.

Pastorie van pastoor Verburch