Verslag lezing over de (bouw)historie van de Oude Kerk te Naaldwijk

Op 9 oktober 2007 vond de lezing van dhr. Arnold Knoppert, archivaris van de Oude Kerk te Naaldwijk, plaats over de (bouw)historie van de Oude Kerk te Naaldwijk. Hiernaast een foto die een impressie geeft van de lezing.
Op de bijeenkomst werd tevens de heer Anton v.d. Sande gehuldigd door Wil van den Bos Czn., voorzitter van het Genootschap Oud Westland, voor het 20 jaar vervullen het voorzitterschap van de redactiecommissie van het Jaarboek.

Verslag lezing over de (bouw)historie van de Oude Kerk te Naaldwijk