Steun voor protest tegen sloopvergunning

Genootschap Oud Westland heeft in een brief aan B&W Westland haar steun betuigd aan de oproep van Historische Vereniging Oud Honselersdijk – Naaldwijk om geen vergunning te verlenen voor het slopen van het pand Endeldijk 3 te Honselersdijk uit 1864.

De Historische Vereniging Oud Honselersdijk – Naaldwijk deed deze oproep in een open brief aan het college van B&W, tevens verstuurd aan diverse Westlandse media.

Als reactie hierop heeft Genootschap Oud Westland in een brief aan het college van B&W haar steun betuigd aan deze oproep. De tekst uit de brief luidt:

“Graag maakt het Genootschap Oud-Westland kenbaar onverkort te staan achter de open brief die de Historische Vereniging Oud Honselersdijk – Naaldwijk u heeft gezonden met betrekking tot de aangevraagde sloopvergunning Endeldijk 3 te Honselersdijk.
Wij kunnen ons volledig vinden in de gevoerde argumenten van de historische vereniging.

Wij vervolgen daarmee de lijn die we hebben ingezet tijdens onze 75 jarige jubileum bijeenkomst in Maart 2010, met de oproep gehoor te willen geven en toenemende aandacht te willen besteden aan de versterking van de culturele identiteit van Westland. Wij menen opnieuw deze oproep te kunnen doen uit de overtuiging dat ook u deze identiteit ter harte gaat.

Bijgaand de open brief en bijbehorende foto’s met de opmerking:
Hoe rijk is een dorpsgemeenschap met zo’n prachtig pand, en hoe arm is die zelfde gemeenschap als daar het zoveelste gat in de dorpsbebouwing wordt gemaakt.”

Steun voor protest tegen sloopvergunning