Sociaal ondernemer bouwde Delftse Agnetapark voor personeel

Sociaal ondernemer bouwde Delftse Agnetapark voor personeel

Jacques van Marken is in Delft vooral bekend als oprichter van de Nederlandsche Gist en Spiritusfabriek. Hij liet voor zijn arbeiders een tuinwijk bouwen nabij zijn fabriek en noemde deze naar zijn vrouw Agneta. Auteur Jan van der Mast hield voor de leden van het Genootschap Oud Westland een goed bezochte lezing over het echtpaar Jacques en Agneta.
Jan der Mast weet van de hoed en de rand. Hij schreef vijf jaar geleden het boek “Jacques van Marken, een biografie over de eerste sociale ondernemer van Nederland”. Voor dit boek deed hij uitgebreid onderzoek in de archieven. Enkele jaren daarvoor schreef hij de historisch roman “Agneta’, die inmiddels zes herdrukken heeft beleefd en waar 10.000 exemplaren van zijn verkocht.
Van Marken kwam uit een deftige patriciërsfamilie. Zijn vader was predikant en het gezin groeide op aan de Keizersgracht in Amsterdam. Na het gymnasium ging Jacques van Marken een ingenieursopleiding volgen en studeerde in 1867 af aan de polytechnische hogeschool in Delft als eerste in de nieuwe richting technologie.

Liefdesgedichten

Na zijn afstuderen ging hij naar Wenen om zich te verdiepen in de gistproductie. In startte hij een gistfabriek aan de noordkant van Delft, tien jaar later gevolgd door een oliefabriek. Vlak na zijn studie was hij getrouwd met Agneta Matthes. Hij had Agneta al tijdens zijn studie leren kennen en bestookte haar met liefdesgedichten. ,,Zij zijn geschreven in de gezwollen zelfbewuste taal van een corpsstudent’’ zei Van der Mast, die er enkele voordroeg.
,,Het echtpaar Jacques en Agneta heeft Delft wakker gekust’’, zei Van der Mast. Beiden waren sociale ondernemers en troffen veel voorzieningen voor het personeel. Hun bedrijf had als eerste in Nederland een pensioenvoorziening waarvoor 10% op het loon werd ingehouden zodat de werknemers met 60 jaar konden stoppen met werken. ,,Ik wil geen oude paarden zonder hooi op stal zetten’’, liet Van Marken weten.

Dubbelleven

Van der Marken had een grote interesse in moderne technieken zoals de telefoon waarvan hij er tien stuks kocht. Hij was de derde persoon in Nederland met een auto en de eerste, die zelf een filmpje opnam. Privé leidde Van Marken een dubbelleven. Omdat hij veel van huis weg was, bleef voor zijn vrouw vijftien jaar lang verborgen dat hij in Rotterdam een minnares met meerdere kinderen onderhield. Het was na een miskraam van Agneta al snel duidelijk dat het huwelijk kinderloos zou blijven.
Van Marken kreeg drie kinderen bij zijn minnares Marie Eringaard. Toen Van Marken werd gekweld door zenuwpijnen, onderging hij een behandeling in Duitsland en was hij niet in staat haar de toelage te bezorgen. Marie schreef een brief met de vraag waar het geld bleef. Deze brief werd door Agneta geopend waardoor zij achter het geheim van haar man kwam. Zij zocht Marie op en maakte afspraken met haar. Als Marie in 1889 op 35 jarige leeftijd overlijdt, regelt zij dat de drie kinderen in hun huis Rust Roest in Delft komen wonen. Zij was als een moeder voor de kinderen Anna, Jaap en Ada, die zeer op haar gesteld waren.

Agnetapark

Zichtbare herinnering aan Jacques en Agneta is de tuinwijk Agnetapark, die in 1884 gereed kwam. Van Marken kocht een stuk grond aan de overkant van het spoor en liet de huizen bouwen in een park, ontworpen door de bekende architect Zocher in Engelse landschapsstijl. ,,De huizen in het park zijn van het type boerderij en in vier eenheden verdeeld’’, zei van der Mast. ,,Het was een klein dorpje waar 450 mensen woonden. De huur bedroeg fl. 1,20 per week.’’
Jacques en Agneta gingen zelf ook in het park wonen hetgeen tot enige onrust bij de werknemers leidde. Van Marken stelde hen echter gerust: ik kom hier wonen als vriend. Toch kreeg de fabrikant trekken van een monarch. Op 30 juli 1904 vierde hij zijn 59ste verjaardag als een koningsdag. 11.000 bezoekers brachten hem ’s morgens een aubade en de dag werd ’s avonds om 22.00 uur afgesloten met vuurwerk. Ruim een jaar later stierf Van Marken op zestig jarige leeftijd.

Sociaal ondernemer bouwde Delftse Agnetapark voor personeel