Romeinse land- en waterwegen in het Westland

Westland – De gracht van Corbulo, een kanaal van 23 mijl, werd door de Romeinen gegraven tussen de Maas en de Rijn. Naar verluidt wilde de Romeinse generaal Corbulo hiermee zijn manschappen bezig houden. In het Westland viel de gracht, die van Naaldwijk naar Leiden leidde, samen met de Gantel.

de gracht van CorbuloIn samenwerking met het Westlands Museum organiseert het Genootschap Oud-Westland op 14 februari a.s. een lezing over de Romeinse land- en waterwegen in het Westland. Spreker is de conservator van het Westlands museum, Ton Immerzeel.

In de Romeinse tijd, van de eerste tot en met de derde eeuw, is het Westland tot grote economische bloei gekomen. Vooral de landbouw werd enorm uitgebreid en die speelde een belangrijke rol in de voedselvoorziening van de duizenden Romeinse soldaten die gelegerd waren langs de Rijn, de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Om de landbouweconomie goed te laten functioneren was er een goede infrastructuur nodig. Hiervoor werden talrijke land- en vaarwegen aangelegd in het Westlandse gebied. Het was nooit helemaal duidelijk waar die wegen zich bevonden hebben, maar de afgelopen tien jaar zijn er in het Westland bij archeologische opgravingen verschillende ontdekkingen gedaan, die een nieuw licht werpen op het Romeinse verkeer over weg en water.

Tijdens deze lezing zal een overzicht gegeven worden van deze nieuwe vondsten en de laatste stand van zaken met betrekking tot de kennis over Romeinse wegen in het Westland.

Lezing: dinsdag 14 februari 2012, Romeinse wegen en de gracht van Corbulo in het Westland (West-Nederland).
Spreker: dhr. Ton Immerzeel.
Locatie: De Kastanjehof, De Raaphorst 2 in Kwintsheul
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Gasten zijn van harte welkom, wel wordt van hen een bijdrage gevraagd van € 4,00 i.v.m. de kosten van de koffie.

Ton Immerzeel is geboren in Wateringen, 1955. Studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Was werkzaam bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Sinds 1989 conservator van het Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie. Schreef talrijke archeologische en historische publicaties over het Westland. Verzorgde tentoonstellingen over diverse Westlandse onderwerpen. Mede auteur boek Schilders van het Westland (2011).

Romeinse land- en waterwegen in het Westland