Oud Westlandprijs 2022 naar Ton Immerzeel

Voormalig conservator Ton Immerzeel is de winnaar van de Oud Westlandprijs 2022. Hij kreeg de prijs bestaande uit een oorkonde en een bedrag van € 500,- zaterdag 19 november in de Hervormde kerk in Ter Heijde uitgereikt door de voorzitter van de jury Adri van Vliet.

Ton Immerzeel heeft zich naast zijn betaalde functie bij het Westlands Museum jarenlang ingezet voor het behoud van het archeologisch erfgoed in het Westland. Ruim voor zijn aantreden bij het Westlands Museum begin jaren negentig was hij coördinator van de Werkgroep Oudheidkundig Bodemonderzoek en later actief bij de Archeologisch Werkgemeenschap Nederland (AWN). Hij was en is ook nu nog betrokken bij veel Westlandse opgravingen en archeologische waarnemingen.

Daarnaast heeft Ton buiten werktijd op vele andere manieren de Westlanders in  de breedste zin van het woord enthousiast gemaakt voor het verleden van hun streek.  Hij gaf lezingen, nam deel aan redacties, verzorgde eigen publicaties en verleende medewerking aan onderzoek van derden. Er waren dit jaar acht inzendingen voor de Oud-Westlandprijs, waarvan er drie werden genomineerd. De jury bestaande uit de voorzitter en drie leden koos unaniem voor Ton Immerzeel, die geschiedenis studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn afstuderen keerde hij terug naar het Westland en bouwde een oeuvre op in de streekhistorie.

foto: Willem de Bruijn

Oud Westlandprijs 2022 naar Ton Immerzeel