Lezing: De Westlandse tuinbouw 1800-1900

Westland – Op dinsdag 15 oktober a.s. verzorgen het Genootschap Oud-Westland en het Westlands Museum gezamenlijk een lezing. Ton Immerzeel, conservator van het Westlands Museum, zal hierin een deel van de Westlandse tuinbouwgeschiedenis belichten.

In de periode tussen grofweg 1800 en 1900 werd de basis gelegd voor de grootschalige commerciële tuinbouw die we tegenwoordig kennen. Ondersteund door afbeeldingen, waarbij ook de oudste Westlandse tuinbouwfoto’s de revue zullen passeren, zal Immerzeel een overzicht geven van de ontwikkeling van de Westlandse tuinbouw. Aan bod komen de teelten die gekozen werden en aan de hand van oud kaartmateriaal wordt duidelijk welke locaties het meest geschikt werden bevonden voor de tuinbouw.

Zie ook onze agenda

Lezing: De Westlandse tuinbouw 1800-1900