Genootschap doet beroep op Gemeente Westland

Het Genootschap Oud-Westland heeft dezer dagen om twee redenen contact gezocht met het bestuur van de gemeente Westland. Hieronder een samenvatting en de communicatie die naar de gemeente is gegaan.
 
Joodse begraafplaats
Onlangs heeft het Genootschap Oud-Westland het College van de gemeente Westland via een brief gevraagd:
  • wanneer er een monumentenschildje wordt geplaatst bij de Joodse begraafplaats in Naaldwijk
  • wanneer er een renovatieplan wordt gemaakt voor genoemde begraafplaats
Het oude raadhuis van NaaldwijkDit in vervolg op het – overigens gehonoreerde – verzoek van het Genootschap om de Joodse begraafplaats aan de Opstalweg in Naaldwijk aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het Genootschap is nog steeds blij met die toekenning, maar verwacht wel dat de gemeente hier een verder vervolg aan geeft met het plaatsen van een schildje en het (maken en) uitvoeren van een renovatieplan.
 
Oude Raadhuis
De dreigende verkoop van het – 16e eeuwse – Oude Raadhuis aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk baart het Genootschap Oud-Westland zorgen. Het Genootschap roept het gemeentebestuur (Raad, Commissie EFO en College) dan ook via een brief en middels het inspreekrecht vanavond (dinsdag 10 januari 2012) op om als gemeente eigenaar te blijven van dit meer dan beeldbepalende gebouw en er een goede representatieve bestemming aan te geven. Het Genootschap ziet in het eigenaarschap van de gemeente de enige garantie voor de instandhouding van dit gebouw.
Genootschap doet beroep op Gemeente Westland