De nieuwe waterweg door Hoek van Holland

Op 1 januari 1914 werd Hoek van Holland, dat voor die datum grotendeels onderdeel was van ’s-Gravenzande, geannexeerd door Rotterdam. Vijftig jaar eerder begon men met de aanleg van de Nieuwe Waterweg en dat was ook het moment waarop eerste permanente bebouwing in Hoek van Holland klaar was.

Deze historische gebeurtenissen vormen de inhoud van de lezing die Henk van der Lugt op 17 februari a.s. op uitnodiging van het Genootschap Oud-Westland gaat houden in de Hoekse Torpedoloods.

Met de ingebruikname van de spoorlijn (de Hoekse Lijn) op 1 juni 1893 kwam Hoek van Holland internationaal op de kaart te staan. Juist ook de combinatie met de toentertijd in het leven geroepen veerdienst naar Harwich zorgde er voor dat verschillende ondernemingen zich in Hoek van Holland vestigden. Dit alles werd door havenstad Rotterdam met argusogen bekeken, want men had in het geheel geen invloed op deze ontwikkelingen.

 

 

De behoefte aan werknemers voor deze nieuwe bedrijvigheid zorgde er voor dat binnen een decennium een nieuw deel van Hoek van Holland uit de grond werd gestampt. Toezicht op handhaving van bouwvoorschriften was er destijds niet en zo ontbrak het aan drinkwaterleiding, riolering, elektriciteit en gas in dit nieuwe deel van ‘De Hoek’. De enige straat die werd verhard was de Prins Hendrikstraat.

 

De benodigde nutsvoorzieningen konden gewoonweg niet worden betaald door de destijds armlastige gemeente ’s-Gravenzande, maar daarnaast: niet alleen de Hoekse bevolking had het al generaties lang zonder gered, ook ’s-Gravenzande zelf beschikte er niet over. Ondanks de groei van Hoek van Holland bleek het niet mogelijk om een zelfstandige gemeente te worden en op enig moment – 100 jaar geleden – zag Rotterdam de kans schoon om Hoek van Holland te annexeren en aldus de totale controle over de oevers van de Waterweg te krijgen.

Lezing: Dinsdag 17 februari 2015, ‘De Nieuwe Waterweg’

Spreker: De heer Henk van der Lugt

Locatie: ‘Mijn Torpedoloods’, Stationsweg43 in Hoek van Holland.

Aanvang 20:00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Gasten zijn van harte welkom, wel wordt van hen een bijdrage gevraagd van € 4,00 i.v.m. de kosten van de koffie.

Henk van de Lugt is geboren en getogen en nog steeds woonachtig in Hoek van Holland. Op 1 september 1983 kwam hij in dienst bij het toenmalige Rijksloodswezen dat precies 5 jaar later, op 1 september 1988, werd verzelfstandigd. Tot 1 december 2007 was hij loods in de regio Rotterdam-Rijnmond. Aanvankelijk beperkte zijn interesse zich tot de geschiedenis van de Harwich dienst, maar geleidelijk verbreedde de interesse zich tot de hele geschiedenis van Hoek van Holland. In 2011 stelde hij het fotoboekje ’Hoek van Holland door de tijd’ samen, met hierin voornamelijk foto’s uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Van der Lugt was betrokken bij de oprichting – op 20 november 2014 – van het ’Historisch Genootschap Hoek van Holland’.

De nieuwe waterweg door Hoek van Holland