Oud Westlandprijs 2022 naar Ton Immerzeel

Voormalig conservator Ton Immerzeel is de winnaar van de Oud Westlandprijs 2022. Hij kreeg de prijs bestaande uit een oorkonde en een bedrag van € 500,- zaterdag 19 november in de Hervormde kerk in Ter Heijde uitgereikt door de voorzitter van de jury Adri van Vliet.

Ton Immerzeel heeft zich naast zijn betaalde functie bij het Westlands Museum jarenlang ingezet voor het behoud van het archeologisch erfgoed in het Westland. Ruim voor zijn aantreden bij het Westlands Museum begin jaren negentig was hij coördinator van de Werkgroep Oudheidkundig Bodemonderzoek en later actief bij de Archeologisch Werkgemeenschap Nederland (AWN). Hij was en is ook nu nog betrokken bij veel Westlandse opgravingen en archeologische waarnemingen.

Daarnaast heeft Ton buiten werktijd op vele andere manieren de Westlanders in  de breedste zin van het woord enthousiast gemaakt voor het verleden van hun streek.  Hij gaf lezingen, nam deel aan redacties, verzorgde eigen publicaties en verleende medewerking aan onderzoek van derden. Er waren dit jaar acht inzendingen voor de Oud-Westlandprijs, waarvan er drie werden genomineerd. De jury bestaande uit de voorzitter en drie leden koos unaniem voor Ton Immerzeel, die geschiedenis studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn afstuderen keerde hij terug naar het Westland en bouwde een oeuvre op in de streekhistorie.

foto: Willem de Bruijn

Oproep Oud Westlandprijs 2020

Wie wint de Oud-Westlandprijs 2020?

Oud-Westlandprijs

Het Genootschap Oud-Westland reikt in 2020 voor de vierde keer een prijs uit voor een persoon of instelling, die zich bijzonder voor de Westlandse geschiedenis heeft ingespannen. De jury van de Oud-Westlandprijs is op zoek naar kandidaten voor deze prijs.

De Jury

De prijs wordt eens in de twee jaar toegekend. De jury bestaat uit Adri van Vliet (voorzitter), Michiel Kruijthof, Jan Peter Diepersloot en Peter Bouwer. De samenstelling van de jury is nieuw. Dr. Adri P. van Vliet is specialist in de maritieme geschiedenis van de 17e eeuw, met name op het gebied van marine, kaapvaart en visserij. In 1994 verscheen zijn proefschrift ‘Vissers en kapers. De zeevisserij in het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648)’. Hij is plaatsvervangend directeur van het Nederlands Instituut voor Maritieme Geschiedenis In Den Haag.
Michiel Kruithof studeerde archeologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en is directeur van ArcheoWest. Hij geeft leiding aan opgravingen. Jan-Peter Diepersloot gaf jarenlang de man achter boekhandel Vingerling en beschikt over expertise van het boekenvak. Peter-Bouwer is als ambtenaar van de gemeente Westland, belast met monumentenzorg en het historisch erfgoed van het Westland.

Oproep voor nominaties

U wordt opgeroepen om kandidaten te nomineren voor deze prijs, die zich bijvoorbeeld hebben onderscheiden met het schrijven van een scriptie, manuscript of boek over de Westlandse geschiedenis. Echter ook zaken als inzet voor het behoud van een monument, oprichten van een historische vereniging, organiseren van een tentoonstelling en opzetten van een lesprogramma komen in aanmerking. Het is niet noodzakelijk om historicus of bekend schrijver te zijn om voor deze prijs in aanmerking te komen. Kandidaten hoeven niet volwassen te zijn om aan de wedstrijd mee te mogen doen. Ook leerlingen van Westlandse scholen kunnen meedoen.

Voorwaarden

Het is geen harde voorwaarde meer dat de inzending betrekking heeft op de afgelopen twee jaar.
Uitgesloten van deelname zijn inzendingen, waaraan een professionele of financiële opdracht ten grondslag ligt. De voorwaarden en spelregels rond de Oud-Westlandprijs vindt u hier.

De prijs

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,- en een oorkonde en een beeldje, die zullen worden uitgereikt tijdens een speciaal bijeenkomst van het Genootschap Oud Westland in september 2020.

Aanmelden

Iedereen kan kandidaten voordragen. Kandidaten kunnen door zichzelf maar ook door anderen worden voorgedragen. Kent u iemand of bent u zelf iemand die zich bijzonder heeft ingespannen op het terrein van de Westlandse geschiedenis of het Westlandse erfgoed? Voordrachten kunnen tot uiterlijk 1 mei 2020 worden gestuurd naar de secretaris van het Genootschap Oud-Westland: secretaris@oudwestland.nl

Toelichting op Nominaties voor de Oud-Westland Prijs 2020

Om de jurering van de Oud-Westland Prijs zo goed mogelijk te laten verlopen, geven wij hieronder een korte leidraad wat er zoal verwacht wordt bij de nominatie.

  1. Genomineerde: naam en indien mogelijk enkele persoonsgegevens e.g., adres, telefoonnummer, emailadres
  2. Motivatie van de voordracht: omschrijving van de unieke bijdrage van de persoon, die blijkt uit het ingezonden werk.
    Indien de voordracht een oeuvre omvat is het belangrijk dat de inzender aangeeft waarom de genomineerde door zijn gehele oeuvre een bijdrage levert aan de bevordering van de kennis van de Westlandse streekhistorie.
  3. Tastbare bijdrage van de genomineerde: te denken valt aan een scriptie, manuscript of boek over de Westlandse geschiedenis. Echter ook zaken als inzet voor het behoud van een monument, oprichten van een historische vereniging, organiseren van een tentoonstelling en opzetten van een lesprogramma. Deze bijdrage(n) dient(en) ter beschikking te worden gesteld aan de jury.
  4. Inzender: naam, adres, telefoonnummer, email adres

NB: Uitgesloten van deelname zijn inzendingen, waaraan een professionele of financiële opdracht ten grondslag ligt.

Oud-Westlandprijs 2017

Atlas van het Westland wint prijs Genootschap

De Atlas van het Westland is door de jury aangewezen als winnaar van de prijs van het Genootschap Oud-Westland 2017. Het bestuur van het genootschap heeft dit advies overgenomen. Voorzitter Wil van den Bos Czn heeft de prijs gisteren uitgereikt aan de auteurs Yvonne van Mil en Marcel IJsselstijn tijdens een bijeenkomst in Kwintsheul. De Oud-Westlandprijs bestaat uit een bedrag van € 500,00 en een oorkonde.

De jury van de Oud-Westlandprijs beschouwt het werk ‘Atlas van het Westland, 10.000 jaar ruimtelijke ontwikkeling als zeer professioneel en van zeer hoogstaand niveau. De jury is op de hoogte dat het format voor dit boek van beide schrijvers bekend was en dat ook elders door hen aan dergelijke boeken is meegewerkt. Toch blijft de jury van mening dat zij niet om dit boek heen kan en nomineert dit dan ook met volle overtuiging en waardering.

Er waren dit jaar twaalf inzendingen voor de Oud-Westlandprijs waaruit de jury drie genomineerden uitkoos. Behalve Yvonne van Mil en Marcel IJsselstijn behoorden Aart van den Berg met de 4 mei voorstelling ‘Oorlogsdagboek van Jeane Zwinkels’ en ‘De Westlandkaart’, een initiatief van een projectgroep bestaande uit Jan den Hoed, Gé Poot, Jan Buskes, Henk Groenendaal en Ton Immerzeel tot deze drie genomineerden.

Oud-Westland Prijs

Wie wint de Oud-Westlandprijs 2017?

Ken je iemand die de geschiedenis van het Westland op een boeiende manier kan presenteren? Ben je lid van een groep die onderzoek doet naar onze verborgen schatten? Vind je dat een instelling die zich al jaren inzet voor het behoud van het Westlandse historische erfgoed in het zonnetje gezet moet worden? Meld dit dan bij Genootschap Oud Westland.

Oud-Westlandprijs

Het Genootschap Oud Westland heeft een prijs ingesteld die eens in de twee jaar zal worden toegekend aan een persoon, groep personen of instelling die zich de afgelopen bovengenoemde tijd heeft ingespannen voor het in stand houden, onderzoeken of onder de aandacht van het publiek brengen van de Westlandse geschiedenis en/of het Westlandse historisch erfgoed.

Wat is de prijs?

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,- en een oorkonde en een beeldje, die zullen worden uitgereikt tijdens een speciaal bijeenkomst van het Genootschap Oud Westland in de maand juni van 2017.

De eerste Oud-Westlandprijs (2010-2012) werd gewonnen door Koos van Leeuwen uit Poeldijk en de tweede Oud-Westland (2012-2014) werd gewonnen door Jacques Moerman uit Schipluiden
Wij zijn benieuwd wie er zullen worden voorgedragen voor de derde Oud-Westlandprijs.

Aanmelden

De voorwaarden en spelregels rond de Oud-Westlandprijs leest u hier.

Stuur uw voordracht voor 31 december 2016 via mail naar secretaris@oudwestland.nl.

Oud-Westlandprijs 2015 naar Jacques Moerman

Naaldwijk – De Oud-Westlandprijs 2015 is gisteren tijdens vergadering van het Genootschap Westland uitgereikt aan Jacques Moerman uit Schipluiden. Dat gebeurde tijdens een vergadering in de Nederlands Hervormde kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk. Namens de jury, die daarvoor speciaal was samengesteld, maakte Ton Immerzeel in het begin van de avond de winnaar bekend. Dat bleek de auteur te zijn van het boek over het kleinste dorpje van Nederland, ’t Woud Jacques Moerman uit Schipluiden.

De Oud-Westlandprijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro. In de jury zaten Ton Immerzeel, Thomas van Straalen, Jan-Willem van den Beukel en Piet van der Valk.

De voorzitter van het genootschap, Wil van den Bos had vlak daarvoor in een inleidend toespraakje gezegd, dat Midden-Delfland – waar ook Schipluiden toe behoort –  door het Genootschap niet los gezien mag worden van het oorspronkelijke, historische Westland. Dat strekt zich immers veel verder uit dan de nu met ‘Westland” aangeduide gemeente, tegenhanger van Midden-Delfland. Ook jurylid Ton Immerzeel liet zich in deze zin uit.

 

En al meteen bleek de uitslag van de jury daar dan ook ongewild duidelijk mee te overeen te stemmen. Jacques Moerman verwees in zijn dankwoord naar de grondlegger van de overal ontstane werkgroepen op historisch terrein in het hele Westland, Chiel van Adrichem. Hij kondigde aan het ontvangen geldbedrag te steken in verder onderzoek naar de historie van het Westland.

 

Continue reading “Oud-Westlandprijs 2015 naar Jacques Moerman”