Oproep Oud Westlandprijs 2020

Wie wint de Oud-Westlandprijs 2020?

Oud-Westlandprijs

Het Genootschap Oud-Westland reikt in 2020 voor de vierde keer een prijs uit voor een persoon of instelling, die zich bijzonder voor de Westlandse geschiedenis heeft ingespannen. De jury van de Oud-Westlandprijs is op zoek naar kandidaten voor deze prijs.

De Jury

De prijs wordt eens in de twee jaar toegekend. De jury bestaat uit Adri van Vliet (voorzitter), Michiel Kruijthof, Jan Peter Diepersloot en Peter Bouwer. De samenstelling van de jury is nieuw. Dr. Adri P. van Vliet is specialist in de maritieme geschiedenis van de 17e eeuw, met name op het gebied van marine, kaapvaart en visserij. In 1994 verscheen zijn proefschrift ‘Vissers en kapers. De zeevisserij in het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648)’. Hij is plaatsvervangend directeur van het Nederlands Instituut voor Maritieme Geschiedenis In Den Haag.
Michiel Kruithof studeerde archeologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en is directeur van ArcheoWest. Hij geeft leiding aan opgravingen. Jan-Peter Diepersloot gaf jarenlang de man achter boekhandel Vingerling en beschikt over expertise van het boekenvak. Peter-Bouwer is als ambtenaar van de gemeente Westland, belast met monumentenzorg en het historisch erfgoed van het Westland.

Oproep voor nominaties

U wordt opgeroepen om kandidaten te nomineren voor deze prijs, die zich bijvoorbeeld hebben onderscheiden met het schrijven van een scriptie, manuscript of boek over de Westlandse geschiedenis. Echter ook zaken als inzet voor het behoud van een monument, oprichten van een historische vereniging, organiseren van een tentoonstelling en opzetten van een lesprogramma komen in aanmerking. Het is niet noodzakelijk om historicus of bekend schrijver te zijn om voor deze prijs in aanmerking te komen. Kandidaten hoeven niet volwassen te zijn om aan de wedstrijd mee te mogen doen. Ook leerlingen van Westlandse scholen kunnen meedoen.

Voorwaarden

Het is geen harde voorwaarde meer dat de inzending betrekking heeft op de afgelopen twee jaar.
Uitgesloten van deelname zijn inzendingen, waaraan een professionele of financiële opdracht ten grondslag ligt. De voorwaarden en spelregels rond de Oud-Westlandprijs vindt u hier.

De prijs

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,- en een oorkonde en een beeldje, die zullen worden uitgereikt tijdens een speciaal bijeenkomst van het Genootschap Oud Westland in september 2020.

Aanmelden

Iedereen kan kandidaten voordragen. Kandidaten kunnen door zichzelf maar ook door anderen worden voorgedragen. Kent u iemand of bent u zelf iemand die zich bijzonder heeft ingespannen op het terrein van de Westlandse geschiedenis of het Westlandse erfgoed? Voordrachten kunnen tot uiterlijk 1 mei 2020 worden gestuurd naar de secretaris van het Genootschap Oud-Westland: secretaris@oudwestland.nl

Toelichting op Nominaties voor de Oud-Westland Prijs 2020

Om de jurering van de Oud-Westland Prijs zo goed mogelijk te laten verlopen, geven wij hieronder een korte leidraad wat er zoal verwacht wordt bij de nominatie.

  1. Genomineerde: naam en indien mogelijk enkele persoonsgegevens e.g., adres, telefoonnummer, emailadres
  2. Motivatie van de voordracht: omschrijving van de unieke bijdrage van de persoon, die blijkt uit het ingezonden werk.
    Indien de voordracht een oeuvre omvat is het belangrijk dat de inzender aangeeft waarom de genomineerde door zijn gehele oeuvre een bijdrage levert aan de bevordering van de kennis van de Westlandse streekhistorie.
  3. Tastbare bijdrage van de genomineerde: te denken valt aan een scriptie, manuscript of boek over de Westlandse geschiedenis. Echter ook zaken als inzet voor het behoud van een monument, oprichten van een historische vereniging, organiseren van een tentoonstelling en opzetten van een lesprogramma. Deze bijdrage(n) dient(en) ter beschikking te worden gesteld aan de jury.
  4. Inzender: naam, adres, telefoonnummer, email adres

NB: Uitgesloten van deelname zijn inzendingen, waaraan een professionele of financiële opdracht ten grondslag ligt.

Oproep Oud Westlandprijs 2020