‘Verzetsboek is op feiten berustende roman’

Driemaal is er volledig mee afgerekend. Door evenzoveel deskundigen op dinsdagavond 28 februari in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. En wel met het boek De Afrekening van de Maassluise professor Maarten van Buuren.

Drie sprekers lieten er – als het op een wetenschappelijk werk zou moeten lijken – geen spaan meer van heel. Uitermate jammer is, dat de hoogleraar zelf niet was komen opdagen. Dat kwam volgens de voorzitter van het organiserende Genootschap Oud-Westland Wil van den Bos, omdat hij diverse haatmails uit het Westland  zou hebben ontvangen. ,,Waar de honden geen brood van lusten”, voegde Van den Bos daar nog aan toe. Maar de voornaamste reden – zo hoorde ik in de wandelgangen – is dat men vanuit het Westland op universitair niveau vragen heeft gesteld over de minder wetenschappelijke wijze waarop de professor voor dit boek aan het werk zou zijn gegaan. Ondanks zijn afwezigheid waren er toch nog heel wat leden van het Genootschap op af gekomen.

De eerste spreker, David Barnouw was nog nooit in het Westland geweest en vroeger wonend in Den Haag niet verder gekomen dan de middelbare school die hij volgde en die aan de rand van de stad lag. Wel was hij onlangs in Maassluis wel weer vrij dicht bij het Westland, want aanwezig bij de herdenking van het bombardement op die stad, waarbij negentien mensen het leven lieten. Ook was hij toen weer eens in een kerk. Nu opnieuw. Zijn vader, die dominee was zou ervan opkijken als hij zag dat zijn ongelovige zoon weer in een kerk was.
Zijn betoog over het boek van Van Buuren kwam erop neer, dat hij het meer een roman vond, berustend op feiten.

De tweede spreker de ‘s-Gravenzander Ph. van den Berg doet promotieonderzoek naar de NSB in het Westland. Zowel lokaal als bestuurlijk. Toen hij in zijn toespraak de situatie in de jaren dertig vergeleek met nu door in een adem fascisme en Wilders te noemen, interrumpeerde de Westlander Kees van Ruijven hem, zeker denkend dat het indirect op hem sloeg, door te verklaren dat hij het daar niet mee eens was en zichzelf een Fortuynist noemt. Voorzitter Van den Bos greep in door te bepalen, dat voortaan interrumperen alleen via de microfoons mocht. Van den Berg toonde onder meer met cijfers over het verzet uit het boek Gemeente Naaldwijk 1940-1945 aan, dat de NSB in de oorlog vaak hoger scoorde dan het verzet. De meeste mensen keken toe en deden niets.

Ernstigste fout

Eric Slot tenslotte ging meer in op wat over Piet Doelman in Van Buurens boek gedebiteerd wordt. Hij kwam met het ene na het andere bewijs, dat Van Buuren het nodige heeft gefantaseerd. Een ernstige fout is, dat van Buuren beweert dat Doelman nooit gestraft is voor het slaan van NSB’er Franke die daarna is overleden. Hij is wel degelijk gestraft. En de daaraan gekoppelde bewering dat hij ook niet gestraft is voor ‘zijn andere oorlogsmisdaden’ klopt eveneens niet, want daarvoor is op geen enkele manier bewijs gevonden.. Dat blijkt na nauwkeurig bestuderen van het dossier Doelman in het Nationaal Archief. Van Buuren doet in het boek ook talrijke beweringen, waarbij hij geen moeite doet daar alternatieven voor te vinden. Even ontstaat er tijdens zijn lezing nog een korte discussie met enkele aanwezigen of de Maassluise moffenmeiden waar het boek het over heeft zich nu wel of niet lachend aan de ‘kappers’ overgaven toen ze werden kaalgeknipt. Kortom, de hoogleraar is volgens Slot of gewoon een beetje slordig geweest, of – en dat is erger – hij heeft een en ander met opzet gedaan om Doelman te beschadigen.

Na de toespraken en een half uur pauze werd nog geruime tijd gediscussieerd over de toespraken en de inhoud van het boek.

‘Verzetsboek is op feiten berustende roman’