Subsidie voor ‘De Poortwachter’

AD Westland d.d. 24-02-2014Al enige jaren werkt onze voorzitter, dhr. Wil van den Bos Czn., aan een boek over de bestuurlijke periode in het Westland tussen 1988 en 2003. Van den Bos was in deze – bestuurlijk roerige – periode burgemeester van de toenmalige gemeente Wateringen.

Deze week mocht de stichting van waaruit zijn boek wordt uitgegeven een prachtige financiële bijdrage ontvangen van Fonds Westland.

Het boek, met als titel ‘De Poortwachter Van Het Westland, beschrijft de grenswijziging in 1994 tussen Wateringen en Den Haag en de tweede – mislukte – poging (motie Remkes) van Den Haag om een deel van Wateringen in te lijven. Verder werd in genoemde periode het Samenwerkings Orgaan Westland opgewaardeerd en kwamen de bedrijfsterreinen Oude Campspolder en Transport Centrum Westland tot stand.

 

 

Niet tot stand kwamen de Stadsprovincie Haaglanden, de Kustlocatie en het Agro-distributiecentrum Oranjebuitenpolder. Dit laatste resulteerde in het oprichten van de bedrijfsterreinen Honderdland en ABC Poeldijk.

In het boek wordt ook aandacht besteed aan de Bestuurs Commissie Randstad, alsmede de Metropoolregio Den Haag – Rotterdam. En natuurlijk het Integraal Ontwikkelings Plan Westland (IOPW). De nodige ruzies tussen Provincie, Den Haag en het Westland komen aan bod in het deel over de Westlandse Zoom.

Al deze ontwikkelingen kunnen als opmaat worden beschouwd naar uiteindelijk de fusie van zeven gemeenten tot respectievelijk de gemeenten Westland en Midden-Delfland – een hoofdstuk apart in dit bijzondere boek, dat in de loop van 2015 zal verschijnen.

 

 

Subsidie voor ‘De Poortwachter’