Record Raboclubsupport

Record-opbrengst Rabo Clubsupport

Het Genootschap Oud-Westland ontvangt dit jaar een bedrag van € 1.168,31 van Rabo Clubsupport. Raboband Westland stelde in 2019 Euro 200.000,- beschikbaar aan 270 verenigingen in het Westland (incl. Hoek van Holland en Maassluis).

Dit bedrag wordt over de verschillende verenigingen verdeeld naar rato van het aantal stemmen, dat op de vereniging wordt uitgebracht.Elke rekeninghouder van Rabobank Westland mag gedurende de maanden september en oktober 5 stemmen uitbrengen, met een max van 2 stemmen per vereniging.

Het bedrag zal een dezer dagen op onze bankrekening worden overgeschreven en zoals gebruikelijk in de jaarrekening worden verantwoord onder het “kopje” Bijzondere baten. Overigens werd aangekondigd dat Rabobank Westland voornemens is om het totaal bedrag in 2020 opnieuw flink te verhogen, hetgeen ook al in 2018 het geval was.  Erg zinvol dus om deze actie te zijner tijd weer onder de aandacht van onze leden te brengen.

De resultaten van de clubkas-campagne in de achterliggende jaren waren:

2015                      €     375,75

2016                      €     623,66

2017                      €     803,19

2018                      €  1.103,87

2019                      €  1.168,31

Ad Moor, penningmeester.

Record Raboclubsupport