“Oud Westland kijkt geboeid mee naar opgravingen”

De lezing in Fata Morgana (Monster) op woensdag 9 april van Ab Waasdorp, archeoloog van de gemeente Den Haag, over de opgravingen in het Solleveld in november 2004 was zeer bijzonder.
In een volle zaal wist hij de 132 toehoorders te boeien met een niet alledaags onderwerp.
In de duinen van het Solleveld werden verschillende graven uit de 6e en 7e eeuw blootgelegd.
Stap voor stap legde hij uit, aan de hand van de beelden, wat de opgravingen opleverden en plaatste de begravingen in een breder perspectief.
Waarschijnlijk zijn er kontakten geweest met Noord Duitsland en Engeland gezien de voor Nederland unieke bootvormige begraving.

Op de dag van de lezing heeft dhr. Waasdorp zijn tekst en afbeeldingen ingeleverd bij de drukker en in mei 2008 zal in de reeks Haagse Hopjes deel 10 worden uitgebracht, die uitgebreid over deze opgraving zal gaan en zijn betekenis voor de bewoningsgeschiedenis van Nederland.

Deze unieke lezing en het daaruit volgende boek zal de toehoorder en lezer zeer waarschijnlijk anders naar dit verlaten duingebied doen kijken, eventueel tijdens de excursie op zaterdag 14 juni a.s.

“Oud Westland kijkt geboeid mee naar opgravingen”