Presentatie Jaarboek 2016

Persbericht Historisch Jaarboek Genootschap Oud-Westland 2016

Het Historisch Jaarboek 2016 van het Genootschap Oud-Westland staat dit jaar in het teken van de tuinbouw, buitenplaatsen en de Westlandse architectuur. Het fraai geïllustreerde boek wordt op zaterdag 15 oktober door voorzitter Wil van den Bos Czn aangeboden aan Geo van Leeuwen.

De presentatie van het jaarboek vindt plaats in de historische druiventuin Sonnehoeck te Kwintsheul. Redactievoorzitter Leo van den Ende zal een toelichting op de samenstelling van het jaarboek geven. Na de overhandiging houdt Hans Endhoven een lezing over de geschiedenis van Sonnehoeck.

De inhoud van het jaarboek is gevarieerd. Hans Endhoven en Aad van der Voort schrijven over de historie van Sonnehoeck aan de Holle Watering in Kwintsheul. Het artikel gaat terug naar het ontstaan van de tuinbouw in dit gebied en is rijk geïllustreerd met onder andere een landkaart van de 17de eeuwse grondeigenaar Ewout van der Dussen. De samenstellers hebben geput uit het familiearchief van de familie Van Leeuwen. Wij lezen onder andere over de teelt van asperges rond 1800 en de aanleg van fruitmuren. Rond 1900 had Oud-Sonnehoeck 600 meter fruitmuur.

Piet van der Valk, onder meer bekend als schrijver van de rubriek ‘De Westlander en zijn MoNUment’ in Het Hele Westland, heeft zich verdiept in de bouwproductie van de architectenfamilie Dessing. De bekendste telg uit dit geslacht is de Naaldwijker Aad Dessing. Veel van zijn ontwerpen, waaronder in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gebouwde tuinderswoningen, zijn nog steeds te bewonderen. Hij ontwierp 96 woningen in de wijk Kruisbroek in Naaldwijk. Ook het pand van slagerij Van Leeuwen in de Rembrandtstraat is van zijn hand.

Het architectengeslacht Margry heeft kerken, pastorieën en scholen ontworpen. Bijna vijftig van hun bouwwerken uit het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw zijn aangemerkt als Rijksmonument. In het Westland hebben de Margry’s hun sporen nagelaten. Albert Margry ontwierp de Sint Jan de Doper in Wateringen en zijn zoon Jos de Adrianuskerk in Naaldwijk. Liduin Badoux-Grootscholten schreef een op het Westland toegespitst artikel voor het Jaarboek. Zo lezen wij dat de toren van de Adrianuskerk aanvankelijk 92 meter hoog had moeten worden.

Nico ’t Hoen schrijft over het gebied van de Drie Boeren aan de Papelaan in Monster een artikel over dit vroege voorbeeld van projectmatige omzetting van landbouwgrond in tuinbouwpercelen. Maarten van der Schaft levert een bijdrage over twee ’s-Gravenzandse buitenplaatsen, namelijk Oostduin en Alsemgeest. Hij besteedt daarbij bijzondere aandacht aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh (1762-1811) bestuurder van de Verenigde Oostindische Compagnie.

Het openingsartikel is van de hand van Steven van Paassen, werkzaam bij Rijk Zwaan. Hij heeft de belangrijkste gebeurtenissen uit de ruim negentigjarige geschiedenis van deze wereldspeler op het gebied van zaadveredeling en zaadproductie op papier gezet. Het Jaarboek wordt afgesloten met de Archeologische Kroniek van het Westland door Jitske Blom en de Bibliografie van in het afgelopen jaar verschenen boeken en artikelen over het Westland. De bibliografie is opgesteld door Hennie van Raaij-Lipman.
Het Jaarverslag van de secretaris van het Genootschap Oud-Westland, Leen Valstar, maakt het jaarboek compleet.

De presentatie van het Jaarboek vindt plaats Sonnehoeck, Holle Watering 22, 2295 LW Kwintsheul. Het jaarboek is vanaf maandag 17 oktober verkrijgbaar is het Westlands Museum en de Westlandse boekhandels. De prijs bedraagt €12,90. Leden van het Genootschap Oud-Westland ontvangen het boek gratis.

Presentatie Jaarboek 2016