Presentatie Historisch Jaarboek Westland 2021

Voorzitter Adri Bom- Lemstra van Glastuinbouw Nederland heeft op zaterdag   5 september het eerste exemplaar van het Historisch Jaarboek Westland ontvangen. De presentatie van het Jaarboek van het Genootschap Oud Westland vond dit jaar plaats in een feestelijk versierde Oude Kerk in Naaldwijk. 

Thema van de bijeenkomst was de Nationale Zomerbloemententoonstelling, die jaarlijks van 1986 tot 2019 in deze kerk plaats vond. Anneke Duyvesteijn, die jarenlang actief was in de organisatie van deze tentoonstelling, hield voor negentig leden van het Genootschap een voordracht over dit onderwerp. Bij de stopzetting van de tentoonstelling in 2019, werd besloten de geschiedenis van de tentoonstelling op papier te zetten. Anneke heeft deze taak op zich genomen.

Doelstelling van de tentoonstelling was een juiste etalage te vinden voor de zomerbloemen met als doel promotie en keuring van de inzendingen van rond de honderd deelnemers. De eerste tentoonstelling in 1986 werd de opmaat naar 33 succesvolle edities. Na de eerste editie werd ieder jaar voor een ander thema gekozen. Zuidkoop zorgde jarenlang voor de ontwerpen en de Dutch Flower Group fungeerde als sponsor. Bij de laatste twee edities had Heleen Valstar de leiding. Uiteindelijk leidde het ontbreken van voldoende sponsoren en vrijwilligers tot het einde van deze jarenlange traditie.

In het openingsartikel van de hand van Anneke Duyvesteijn is in het Jaarboek meer informatie over de Zomerbloemententoonstelling te vinden. Het Jaarboek besteedt dit jaar veel aandacht aan de tuinbouw. Een artikel gaat over de onlangs afgebroken tuinderswoning Nieuw Honsel. Twee andere bijdragen gaan over de bedrijven Zuidkoop B.V., Natural Projects en Dutch Flower Group. Het geestelijk leven wordt belicht in artikelen over Westlanders op bedevaart door de eeuwen heen en de beroemde uit Naaldwijk afkomstige humanist Maarten van Dorp.

Adri Bom hield na de ontvangst van het Jaarboek een lofrede op de tuinbouw, die zij de leukste sector van de Nederlandse economie noemde. Het Jaarboek is verkrijgbaar via de website van het Genootschap Oud Westland, de boekhandel en in het Westlands Museum.

Presentatie Historisch Jaarboek Westland 2021