Persbericht werkgroep Behoud RK begraafplaats Dijkweg

De politieke partijen die het College van B&W vormen, hebben geen oog voor monumentale belangen. Zij houden strak vast aan de door het College afgegeven vergunning voor ruiming van de monumentale RK begraafplaats. Een motie van Westland Verstandig om de ruiming te heroverwegen werd door wethouder Leen Snijders (CU/SGP) ontraden omdat de uit 1828 daterende begraafplaats geen gemeentelijk monument is. De collegepartijen volgden de wethouder kritiekloos.

Daarmee gaat een raadsmeerderheid voorbij aan een positieve beoordeling van de begraafplaats bij opstelling van de gemeentelijke monumentenlijst in 2007. De begraafplaats kwam toen om financiĆ«le redenen niet op de lijst. De RK parochie vond de door de gemeente aangeboden tegemoetkoming te laag en koos voor ruiming, die zij eufemistisch herinrichting van de begraafplaats noemt. De VVD-fractie was als enige raadsfractie helder. ,,De begraafplaats moet wijken voor ‘herontwikkeling van het gebied’, een duidelijke keuze voor nieuwbouw, ten koste van de geschiedenis.

De Stichting Terebinth, die zich inspant voor oude, historische begraafplaatsen, voert actie voor het behoud. Zij wordt daarin ondersteund door natuurorganisaties en het Genootschap Oud-Westland.  Het Genootschap constateert dat de weinige historische monumenten in het Westland in de knel komen. Zij worden bedreigd door sloop, ruiming of oprukkende nieuwbouw van vaak veel te hoge gebouwen.

Persbericht werkgroep Behoud RK begraafplaats Dijkweg