Project informatiebordjes gestart

Vanuit de Werkgroep Erfgoedbescherming Westland, waar wij als Genootschap Oud-Westland  onderdeel van zijn, is dinsdag 15 februari een start gegeven aan het project ‘Monumentenbordjes’. Dit project bestaat uit twee delen. Het eerste behelst het aanbrengen van monumentenbordjes op 100 aansprekende monumenten in het Westland.

Vrijwilligers van onze vereniging gaan komende weken langs bij de monument-eigenaren om te vragen of zij mee willen doen aan dit project. Het wordt hen makkelijk gemaakt; wij zorgen voor een concepttekst, laten een weerbestendig monumentbordje drukken én zorgen voor de plaatsing/bevestiging. Voor de eigenaar zijn er bovendien geen kosten; die nemen wij als vereniging voor onze rekening (dankzij financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Fonds en de gemeente Westland).

Het tweede deel bestaat uit het plaatsen van een groter centrumbord in álle Westlandse dorpen, waarop de geschiedenis van dat dorp wordt beschreven. Op die borden komt tevens een QR-code. Als mensen die scannen verschijnt een route met een historische rondwandeling in dat dorp.

Wij hopen dat Westlanders en ook toeristen zo beter bekend raken met ons mooie erfgoed.

Westlanders gaan westwaarts na de Tweede Wereldoorlog

Het onbekende verhaal over de emigratie van meer dan 400 Westlanders (190 Westlandse gezinnen en huishoudens) naar Canada en de VS na de Tweede Wereldoorlog. Dit was onderdeel van een programma van de Christian Reformed Churches North-America CRC en de Gereformeerde Kerken Nederland GKN. Het programma liep van 1946 tot 1963 en werd ondersteund door de Canadese en de Nederlandse overheid. Dit jaar is het precies 60 jaar geleden dat de laatste Westlander via dit programma emigreerde.

Ton Sels heeft in bijgaand artikel dit verhaal op schrift gezet. Via deze link kun je het artikel lezen.

Overhandiging petitie behoud RK begraafplaats

Op de katholieke gedenkdag van Allerzielen heeft wethouder Piet Vreugdenhil van cultuur een petitie tot behoud van de RK begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk in ontvangst genomen. De petitie is duizend keer ondertekend. De helft van de ondertekenaars komt uit het Westland waarvan het merendeel uit Naaldwijk. Vreugdenhil zei dat de voorgenomen ruiming van de begraafplaats hem raakt in zijn ‘culturele hart’. Ook noemde hij de ruiming een juridisch ‘complexe zaak’ waarin hij ook te maken heeft met het parochiebestuur. Hij vindt het van groot belang het oordeel van juristen en rechters af te wachten.

Vreugdenhil gaf de werkgroep behoud RK begraafplaats Dijkweg het advies om het gesprek met parochiebestuur aan te gaan. Korrie Korevaart, van de stichting Terebinth, antwoordde dat de werkgroep reeds met de parochie spreekt over een plan voor het restaureren van de begraafplaats. Zij pleitte voor een gedegen onderzoek naar de historische en monumentale waarde van de begraafplaats en de daarbij behorende fruitmuur aan de achterzijde. De begraafplaats mag niet veranderen in een kaal grasveld dat slechts voor projectontwikkelaars aantrekkingskracht heeft.

‘Buitenplaatsen in het Westland’ ligt nu in de winkels.

Nu de feestdagen er weer aan komen is het belangrijk te weten dat de herdruk van ons prachtige boek ‘Buitenplaatsen in het Westland’ is verschenen en vanaf nu weer in de winkels ligt.

Een uniek cadeau waarmee iedere Westlander kan kennismaken met zijn lokale geschiedenis. 

Buitenplaatsen speelden in het Westland eeuwenlang een belangrijke rol. Het boek beschrijft het ontstaan en de verdwijning van deze buitenverblijven in het Westland. Ook geeft het een antwoord op de vraag welke rol zij gespeeld hebben in de ontwikkeling van de tuinbouw in deze streek. Tot slot bevat het uitgebreide beschrijvingen van achttien buitenplaatsen, die gezamenlijk een beeld geven van de rijkdom van het buitenleven in het Westland. Dit boek won in 2019 de Ithaka prijs.

Verkoopprijs €29,95

U kunt het boek bestellen in de webshop van Genootschap Oud-Westland:

http://genootschapoudwestland.nl/winkel/buitenplaatsen-in-het-westland/.  In het Westland wordt het boek na betaling bij u thuisbezorgd.

En bij onderstaande verkooppunten:

 • The Read Shop Naaldwijk
 • Sigarenmagazijn de Wilde Naaldwijk
 • The Read Shop Honselersdijk
 • Primera Brekelmans ’s Gravenzande
 • Bruna Monster
 • Bruna De Lier
 • Primera Wateringen
 • Boekhandel het Keizerrijk Maassluis
 • The Readshop Maassluis (Koningshoek)
 • Boekhandel de Omslag Delft
 • The Readshop Kempers Delft
 • Boekhandel Post Scriptum Schiedam
 • Westlands Museum Kwintsheul

Persbericht werkgroep Behoud RK begraafplaats Dijkweg

De politieke partijen die het College van B&W vormen, hebben geen oog voor monumentale belangen. Zij houden strak vast aan de door het College afgegeven vergunning voor ruiming van de monumentale RK begraafplaats. Een motie van Westland Verstandig om de ruiming te heroverwegen werd door wethouder Leen Snijders (CU/SGP) ontraden omdat de uit 1828 daterende begraafplaats geen gemeentelijk monument is. De collegepartijen volgden de wethouder kritiekloos.

Daarmee gaat een raadsmeerderheid voorbij aan een positieve beoordeling van de begraafplaats bij opstelling van de gemeentelijke monumentenlijst in 2007. De begraafplaats kwam toen om financiële redenen niet op de lijst. De RK parochie vond de door de gemeente aangeboden tegemoetkoming te laag en koos voor ruiming, die zij eufemistisch herinrichting van de begraafplaats noemt. De VVD-fractie was als enige raadsfractie helder. ,,De begraafplaats moet wijken voor ‘herontwikkeling van het gebied’, een duidelijke keuze voor nieuwbouw, ten koste van de geschiedenis.

De Stichting Terebinth, die zich inspant voor oude, historische begraafplaatsen, voert actie voor het behoud. Zij wordt daarin ondersteund door natuurorganisaties en het Genootschap Oud-Westland.  Het Genootschap constateert dat de weinige historische monumenten in het Westland in de knel komen. Zij worden bedreigd door sloop, ruiming of oprukkende nieuwbouw van vaak veel te hoge gebouwen.