Lezing zeevarende gemeenschappen

Na de ledenvergadering van woensdag 10 februari – waarin Max van der Spek na zestien jaar het Imagedisplay_2 penningmeesterschap overdroeg aan Meena van der Velden uit Wateringen – hield Annette de Wit een interessante lezing over Zeevarende Gemeenschappen.
Daarbij besteedde ze extra aandacht aan Ter Heijde in vergelijking met andere vissersplaatsen als Maassluis en Schiedam. Van haar hand is over dit onderwerp een boek verschenen, waarin Annette, die economische en sociale geschiedenis studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, op boeiende wijze het leven in die vissersplaatsen schetst.
Ondanks het feit, dat haar wat Ter Heijde betreft niet zoveel bronnen ter beschikking stonden, heeft zij toch kans gezien het leven in tal van zijn facetten in dit vissersdorp uit de zeventiende eeuw te reproduceren. Ze heeft daartoe een enorme hoeveelheid feitenkennis opgedoken uit  de archieven van de betrokken plaatsen. Met name besteedde veel aandacht aan de rol van de vrouw in de visserij, die niet alleen bestond uit het boeten van netten en dergelijke. Ook over hun rechtspositie kwamen de leden van het genootschap interessante zaken te weten. Met name over het innen van erfenissen. Ze hadden vaak ook een rol bij de afzet van de vis. Zo was viswijf geen scheldwoord, zoals nu vaak wordt gebezigd, maar viswijf was iemand die van Ter Heijde met een mand op haar hoofd de vis helemaal naar de markt in Den Haag liep. Ook vertelde ze het een en ander over het zeemanshuwelijk waarbij heimwee, ongerustheid en overspel een rol speelden. Hoewel kerkelijk afgekeurd, was er bijvoorbeeld toch wel begrip voor een gehuwde vrouw die jarenlang niets meer van haar zeevarende man vernomen had en dan een ander nam.
Dit alles is terug te vinden in haar goed leesbaar en onderhoud boek, getiteld:

Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen. Schiedam, Maassluis en Ter Heijde in de zeventiende eeuw door Annette de Wit Uitgeverij Aksant, Amsterdam, 2008 ISBN: 978-90-5260-306-3 € 29,90

Zie ook het originele artikel op overhetwestlandgesproken.web-log.nl

Lezing zeevarende gemeenschappen