Jury Oud-Westlandprijs bekend

Westland – Vorige week is tijdens een bestuursvergadering van het Genootschap Oud-Westland de jury van de Oud-Westlandprijs geïnstalleerd. Als waardering voor personen of organisaties die zich op een bijzondere manier inspannen om de historie van het Westland levend te houden is deze prijs door het Genootschap ingesteld.

De prijs, die elke twee jaar zal worden uitgereikt, wordt toegekend op voordracht van een jury die is samengesteld uit deskundigen op het gebied van monumenten, literatuur en de (Westlandse) geschiedenis in het algemeen. Uitgezonderd bestuursleden van het Genootschap en de juryleden van de Oud-Westlandprijs kan iedereen worden voorgedragen voor deze prijs, waaraan een oorkonde en een geldbedrag van 500 euro zijn verbonden.

Voordrachten voor de prijs moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het gaan om een persoon of organisatie die

  • zich de afgelopen twee jaar bijzonder heeft ingezet voor één of meerdere van de Westlandse (rijks- en/of gemeente-) monumenten, of
  • een manuscript, scriptie of boek heeft geschreven en/of uitgebracht m.b.t. de geschiedenis van het Westland of
  • zich in bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt m.b.t. de geschiedenis van de streek – te denken valt bijvoorbeeld aan het oprichten van een historische vereniging of het systematisch fotograferen van historische panden etc.

De volledige set aan voorwaarden en spelregels kunt u lezen in het officiële reglement.

Jan Buskes, Ton Immerzeel, Thomas van Straalen, Wil van den Bos Czn. voorzitter Genootschap, Jan-Willem van den Beukel ontbreekt.De jury voor de Oud-Westlandprijs bestaat uit de volgende personen:

Thomas van Straalen (monumentencommissie Westland)
Ton Immerzeel (historicus, monumentencommissie Westland, conservator Westlands Museum)
Jan Buskes (archivaris Historisch Archief Westland)
Jan-Willem van den Beukel (historicus, docent, politicus)

De Oud-Westlandprijs zal voor het eerst worden uitgereikt in 2012. Voordrachten kunnen worden ingediend via info@oudwestland.nl of het secretariaat van het Genootschap (secretaris@oudwestland.nl)

 

Jury Oud-Westlandprijs bekend