Historie Westlandse tuinbouw (lezing)

Onder flinke belangstelling verhaalde Ton Immerzeel afgelopen dinsdag over de historie van de Westlandse tuinbouw tussen pakweg 1800 en 1900.

De teelt van aardappelen, die jarenlang lucratief was vanwege de ruime afzetmogelijkheden in Engeland, vond nog plaats in het open land. Maar wel beschut door hagen, die ervoor zorgden dat op de afzonderlijke kavels een min of meer beheerst klimaat ontstond.

 

Plat glas werd gebruikt voor laaggroeiende gewassen, maar het meest in het oog springend waren op enig moment natuurlijk de druivenmuren, waartegen glas werd geplaatst. Later ontwikkelde dit zich tot de welbekende muurkassen, waar de druiven onder perfecte omstandigheden groeiden.

 

Uiteindelijk ontstonden uit die kassen de zo geheten warenhuizen – hier konden velerlei producten in worden geteeld. Immerzeel wist de aanwezigen te boeien, onder meer door juist aan de hand van de verschillende teelten te illustreren hoe de tuinbouw in het Westland zich in de periode tussen 1800 en 1900 ontwikkelde tot wat tegenwoordig AgriBusiness wordt genoemd.

Historie Westlandse tuinbouw (lezing)