Gesprek met MKB-Westland

MKB Westland in gesprek met Het Genootschap Oud-Westland

Economie en cultureel erfgoed kunnen elkaar versterken

Het Genootschap Oud-Westland is onlangs in gesprek geweest met Henk Salome, voorzitter van MKB Westland met als doel met elkaar van gedachten te wisselen omtrent het cultureel erfgoed in Westland.

Volgens het Genootschap is er binnen de gemeente Westland te weinig aandacht voor behoud van het cultuurhistorische erfgoed. Beeldbepalende gebouwen worden te gemakkelijk afgebroken als deze nieuwe ontwikkelingen in de weg staan. Voormalig burgemeester Van der Tak heeft vorig jaar toegegeven dat het cultureel erfgoed de afgelopen collegeperiode 2014-2018 te weinig onder de aandacht is gekomen. Het accent lag in deze periode op economie en zorg. Wil van den Bos, voorzitter van Het Genootschap benadrukt dat economie en cultureel erfgoed elkaar juist kunnen versterken.

Salome heeft aangegeven de zorg van het Genootschap Oud-Westland te begrijpen. “Er is een mooie taak weggelegd voor Het Genootschap om de mening van de gemiddelde Westlander over cultureel erfgoed te laten kantelen. Wellicht dat Westlanders dan wat zuiniger zijn op onder meer de monumenten. MKB ziet zeker mogelijkheden voor het stimuleren van het toerisme in de gemeente Westland en de groei van de voedingstuinbouw. Een bezoek aan een kas is voor een breed publiek aantrekkelijk vanwege de interessante toepassing van de meest diverse, moderne technieken op gebied van gewasbescherming, energie en waterzuivering.”

Gesprek met MKB-Westland