Genootschap Oud-Westland

Het genootschap Oud-Westland stimuleert het onderzoek naar de geschiedenis van het Westlandse gebied
en heeft als doel deze kennis te verspreiden.

Daartoe organiseert het jaarlijks vier lezingen met lichtbeelden over historische onderwerpen. In het voorjaar wordt een dagtocht georganiseerd naar een historische plaats of object en wordt een bezoek gebracht aan een vanouds Westlands familiebedrijf. Bovendien richt het Genootschap Oud-Westland zich waar nodig ter bescherming van historisch- landschappelijke en monumentale waarden in het Westland tot politiek en overheden. Het tracht zo een actieve rol te spelen in het behartigen van cultuurhistorische belangen in het gebied.

Het Genootschap geeft een jaarboek uit met artikelen die een groot aantal onderwerpen bestrijken over de rijke lokale geschiedenis. Bovendien publiceert het Genootschap op gezette tijden een boek over een speciaal historisch Westlands onderwerp. Eenmaal per twee jaar kent het Genootschap de Oud-Westlandprijs toe aan personen en/of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de Westlandse historie.

Laatste nieuws

 • Persbericht werkgroep Behoud RK begraafplaats Dijkweg
  De politieke partijen die het College van B&W vormen, hebben geen oog voor monumentale belangen. Zij houden strak vast aan de door het College afgegeven vergunning voor ruiming van de monumentale RK begraafplaats. Een motie van Westland Verstandig om de ruiming te […]
 • Bouwplan de Harmonie inbreuk op Dorpse karakter
  Bouwplan De Harmonie op de hoek Verdilaan/Dijkweg maakt een inbreuk op het historische en dorpse karakter van de directe omgeving. Daarom heeft het Genootschap Oud-Westland (GOW) de gemeente Westland gevraagd het ontwerp-bestemmingsplan aan te passen. Het bouwplan De Harmonie met […]
 • Persbericht Ruiming RK kerkhof Dijkweg te Naaldwijk
  Monument van katholiek leven door ruiming graven bedreigd Het met ruiming bedreigde historische RK-kerkhof aan de Dijkweg in Naaldwijk is een monument van katholiek sociaal leven. Daarom heeft het Genootschap Oud Westland bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen […]
 • Vesting ‘Het Breeje Durp’
  In de rubriek ‘Ouder Westland’ in AD/Westland verscheen dinsdag 28 april een artikel over ‘s-Gravenzande in de tijd van de mobilisatie, voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. In het artikel wordt gerefereerd aan en geciteerd uit de publicatie van Jan Dahmeyer […]

Komende activiteiten