Genootschap Oud-Westland zoekt veldstudenten

In het reeds in voorbereiding zijnde Historisch Jaarboek 2010 van het Genootschap Oud-Westland zal een artikel worden opgenomen over veldstudenten – een fenomeen uit het begin van de vorige eeuw. Jonge mannen van buiten het Westland kwamen in Naaldwijk aan de Tuinbouwwinterschool een tweejaarlijkse opleiding doen tot gediplomeerd tuinder. Hoewel menig autochtone tuinder weinig respect kon opbrengen voor deze importtuinder – immers, dit was nu echt een vak dat alleen van vader op zoon kon worden overgedragen – kwamen twintig van de zestig geslaagde leerlingen in 1906 van buiten het Westland.

Het begrip veldstudenten komt ook voor in de roman ‘Geleend Goed’ van P.J. Risseeuw, de auteur die ook de voor televisie bewerkte roman ‘De Glazen Stad’ schreef. In ‘Geleend Goed’ blijkt hoofdpersoon Jan Kiessewetter inderdaad een mislukte veldstudent te zijn: naast zijn huwelijk loopt ook zijn tuindersloopbaan uit op een fiasco.

Daarentegen zijn er zeer geslaagde voorbeelden van veldstudenten te noemen. Jan Emmens uit Drenthe heeft de grootste voldoening waarschijnlijk beleefd aan bestuurlijke en politieke activiteiten, maar was daarnaast ook zelfstandig tuinder. De oorspronkelijk uit Friesland afkomstige Jan Bruinsma slaagde er in 1946 in het eerste hybride tomatenras op de Nederlandse markt te brengen.

Oproep

Onder andere deze drie ‘Jannen’ brachten het Genootschap Oud-Westland op het idee eens nader in te gaan op het verschijnsel veldstudent. Dhr. Aad Vijverberg is benaderd om hierover een bijdrage te leveren in het volgend jaar te verschijnen jaarboek. Hij zou dan ook graag in contact komen met mensen die direct te maken hebben gehad met veldstudenten. Kent of kende u mensen die vroeger als veldstudent naar het Westland zijn gekomen dan wil hij graag uw herinneringen optekenen, zodat die gebruikt kunnen worden in deze publicatie.

Contactgegevens Aad Vijverberg:
Naaldwijkseweg 35
2691 RB ’s-Gravenzande
0174 41 37 95

Genootschap Oud-Westland zoekt veldstudenten