Feestelijk jubileum 75-jarig Genootschap Oud-Westland

Geheim Westlands wapen kan elke crisis aan

Westland – Welke crisis ons ook treft, het leven gaat gewoon door. Dat hebben de leden van het jubilerende Genootschap Oud-Westland vanmiddag goed begrepen en omdat het allemaal Westlanders zijn, beschikken zij vast ook wel over het geheime wapen waar prof. dr. Jaap van Duijn het over had om uit het economische dal te komen. Namelijk dat ze Westlander zijn met een grenzeloos optimisme en een aangeboren ondernemerszin.

Wil vd Bos CznDe lezing waarin Van Duijn dat zei had als titel: Crisis en innovatie in de tuinbouw. Die titel dekte een lading die zich uitstrekte van het begin van de tuinbouw in het Westland tot de dag van vandaag, waarin de telkens weer terugkerende crises en depressies de revue passeerden. Hij vergeleek ze met eb en vloed.

Van Duijn belichtte de Westlandse tuinbouwhistorie in al zijn facetten. Van de aardappelteelt, die eerst bloeide dank zij de export naar Engeland en die later in de crisis van de jaren tachtig teloorging, via de druiven- en tomatenteelt tot de dag van vandaag toe.

Onder de aanwezigen bevond zich ook Jopie Steenks met haar man Herman Vingerling. Toen zij aan het bewind was, was de eens zo trots beoefende druiventeelt al op zijn retour.

Van Duijn vergeleek de crisis van de jaren dertig met die van nu en wees erop, dat wij de meest gezegende generatie zijn, die per hoofd van de bevolking een zeer hoog inkomen heeft. Dat is het gevolg van een welvaartsexplosie, die zijn weerga niet kent. In de tijd dat het genootschap bestaat (1935 tot 2010) is de welvaart nooit zo geweldig gestegen als nu, namelijk met 350 procent.

De tweede lezing van dr. J. Joor, ‘Staat, straat en strand: Nederland in de Napoleontische tijd, mede vanuit Westlands perspectief, leerde de leden van het genootschap, dat Monster in die tijd een zeer patriottistisch dorp was. De patriotten waren daar namelijk georganiseerd onder de naam: Voor dorp en vaderland.

Aan het begin van de bijeenkomst in de Dorpskerk van ’s-Gravenzande, die door vele leden van het genootschap werd bezocht, gaf voorzitter Wil van den Bos een historisch overzicht van de periode waarin het genootschap nu bestaat. Hij hield verder een warm pleidooi voor het beschermen van het cultureel erfgoed en noemde enkele voorbeelden van het feit, dat dit niet altijd in het Westland gebeurt. Hij hoopte ook dat de Joodse begraafplaats aan de Opstalweg in Naaldwijk spoedig een opknapbeurt kan krijgen.

Daar ging burgemeester Sjaak van der Tak, die zei voor het eerst op een uitnodiging van het genootschap te zijn ingegaan, in een korte toespraak positief op in. Nadat hij aan de voorzitter een plaquette van de gemeente Westland had aangeboden, genoten de leden nog geruime tijd van een hapje en een drankje ter ere van het vijfenzeventigjarige genootschap.

Feestelijk jubileum 75-jarig Genootschap Oud-Westland